Wśród priorytetowych projektów ustaw jest nowela ustawy o systemie oświaty, która zakłada m.in. przekształcenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji. "Jego zadaniem będzie przygotowanie i organizacja egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego. Swoje zadania będzie wykonywać przy pomocy podległych mu 16 Regionalnych Ośrodków Jakości Edukacji. Osiem z nich powstanie na bazie istniejących obecnie Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych z włączonymi w ich struktury pracownikami kuratoriów oświaty i będzie pełnić wiodącą rolę przy przygotowywaniu i organizacji egzaminów zewnętrznych" - poinformował PAP w czwartek Grzegorz Szymański z Centrum Informacyjnego Rządu.

Pozostałe Regionalne Ośrodki Jakości Edukacji powstaną na bazie kuratoriów oświaty. Taki sposób wprowadzenia zmiany - według rządu - daje gwarancję stabilności systemu egzaminów zewnętrznych i jednocześnie pozwoli na sprawne zorganizowanie nadzoru pedagogicznego według nowych zasad.

Ponadto nowelizacja ma umożliwić m.in. łączenie szkół i placówek tych samych typów w grupy, czyli tworzenie grup przedszkolno-podstawowych, gimnazjalno-licealnych, branżowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz centrów rozwoju edukacji. Projekt przewiduje przekazywanie szkół organizacjom pozarządowym na podstawie konkursów na zadania publiczne, a także subwencjonowanie edukacji przedszkolnej 4-latków i 5-latków, uzyskanie przez 4-latka prawa do wychowania przedszkolnego, korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci 2-letnie oraz wprowadzenie zmian unowocześniających kształcenie zawodowe i ustawiczne, w tym umożliwiających kształcenie na odległość.

Projekt, który przygotowuje MEN, pod koniec grudnia został skierowany do konsultacji.

 

Kancelaria premiera opublikowała we wtorek plan legislacyjny rządu na 2011 rok, który zawiera listę 96 projektów ustaw i 41 założeń do projektów ustaw. Premier Donald Tusk zwrócił się do ministrów swojego gabinetu, aby wytypowali i skoncentrowali się na kilku najważniejszych projektach - w ten sposób powstała lista priorytetów - 36 priorytetowych projektów ustaw i 25 założeń do projektów ustaw. (PAP)


nno/ mlu/ gma/