"We wtorek ostatnia gmina w województwie podejmie uchwałę, wtedy będziemy mogli powiedzieć, że 100 proc. powiatów i gmin w województwie lubelskim podjęło stosowne uchwały" – powiedziała Misiuk na konferencji prasowej w poniedziałek w Lublinie.
Chodzi o gminę Trzeszczany w powiecie hrubieszowskim, która o nowej sieci szkół, dostosowanej do zapisów wprowadzanej reformy oświaty, ma zdecydować na sesji we wtorek.
W woj. lubelskim jest 213 gmin i 24 powiaty.
"Podejmowanie uchwał i dostosowywanie sieci szkół przez samorządy do nowego ustroju szkolnego w woj. lubelskim przebiega w bardzo mądry, rozsądny, odpowiedzialny sposób. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim samorządom za realizację tego zadania" – powiedziała Misiuk.
Samorządy najpierw podejmują uchwały, które zawierają projekt nowej sieci szkół. Następnie uchwały te trafiają do zaopiniowania do kuratora oświaty oraz związków zawodowych. Po uzyskaniu opinii kuratora, która jest dla samorządów wiążąca, podejmują one ostateczną uchwałę o sieci szkół zorganioswanje według nowego ustroju szkolnego.

Misiuk powiedziała, że proces opiniowania przez kuratora dobiega końca. Wydano dotychczas 228 opinii - wszystkie pozytywne. Wśród nich 95 opinii ma charakter warunkowy. "Są tam takie uchybienia, głównie o charakterze technicznym, związane z samymi sformułowaniami zawartymi w uchwale. Nie powinno być więc żadnych problemów by, przy przyjmowaniu już tej właściwej uchwały, zostały one uwzględnione" – zaznaczyła kurator.
W trakcie opiniowania w lubelskim kuratorium są obecnie uchwały ośmiu samorządów.
Misiuk przypomniała, że minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała już rozporządzenia - dotyczące m.in. ramowych planów nauczania, rekrutacji uczniów do kolejnych typów szkół i do przedszkoli - które pozwalają dyrektorom szkół na przygotowanie nowej organizacji roku szkolnego 2017/18.

Reforma oświaty w LEX Prawo Oświatowe>>

Reforma edukacji, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe.
Zlikwidowane mają zostać gimnazja. 1 września 2017 r. uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów - nie będzie już do nich prowadzona rekrutacja.(PAP)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów