W piątek spotkali się oni z dyrektorami oraz gronem pedagogicznym szkół ponadgimnazjalnych, w których, w ramach programu pilotażowego, prowadzone są certyfikowane wojskowe klasy mundurowe.

"To jest wielkie zadanie. Szkoły mundurowe pełnią w ogóle w całym systemie wychowawczym w Polsce, ale też w wojskowych systemie wychowawczym podstawową, fundamentalną rolę" - mówił po spotkaniu szef MON.

Poinformował, że obecnie działa 57 klas mundurowych, wybranych do programu pilotażowego z grona kilkuset w całej Polsce.

"Oczywiście mamy świadomość, że to nie jest równorzędne z systemem, jaki powinien w Polsce panować, z systemem, w którym w każdej szkole jest po prostu wychowanie wojskowe (...) które ma potem swoją kontynuację w kształtowaniu młodego człowieka także na studiach" - mówił Macierewicz.

Ocenił, że "prędzej czy później" Polska dojdzie do takiego systemu.

Szef MON wyraził też nadzieję, że program pilotażowy przyniesie dobre rezultaty. Jak mówił, obok "szkolenia techniczno-fizycznego", będzie on obejmował również historię wojskowości, a także "kształtował młodego człowieka w sensie psychologicznym, w sensie systemu wartości".

Podkreślił, że wojsko zawsze było miejscem kształtowania patriotyzmu.

Z kolei Dworczyk przekazał, że celem resortu obrony jest, by od września 2019 roku, w każdym powiecie w Polsce działała szkoła średnia prowadząca certyfikowaną klasę mundurową. "Certyfikowaną, czyli opierającą się na ujednoliconym programie szkoleniowym i wychowawczym" - dodał wiceszef MON informując, że obecnie, w ramach pilotażu, trwają proce nad stworzeniem tego programu.

Program pilotażowy został uruchomiony 1 września 2017 roku i potrwa dwa lata. Składa się on z zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Zajęcia odbywają się przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON.

Absolwenci placówek oświatowych biorących udział w programie - jak podano na stronie resortu obrony - będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy.

Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej. Z kolei osoby chcące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych. (PAP)

autor: Maciej Zubel

zub/ mok/