"Młodzież ma coraz więcej wątpliwości, czy wybór liceum ogólnokształcącego i studiów wyższych jest właściwy i pozwoli na osiągnięcie stabilności zawodowej oraz finansowej. Dlatego trzeba odbudować szkolnictwo zawodowe. Mamy teraz odpowiedni czas, aby to zrobić" - powiedziała na konferencji prasowej minister.
Rok szkolny 2013/2014 był drugim rokiem reformy edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym także reformy szkolnictwa zawodowego.
Najistotniejszą zmianą w szkolnictwie zawodowym jest odejście od kształcenia w konkretnym zawodzie na rzecz takiego nauczania, by w jego wyniku uczeń zdobywał kwalifikacje konieczne do wykonywania danego zawodu (jedna, dwie lub trzy - ich liczba jest zależna od złożoności zawodu). Zdobycie każdej kwalifikacji zostanie potwierdzone egzaminem i w rezultacie złoży się na konkretne uprawnienia zawodowe. Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji, wymaganych w danym zawodzie, uczeń dostanie dyplom to potwierdzający.
Jak podkreśliła minister, potrzebny jest też sprawnie funkcjonujący system szkolnictwa dualnego, opartego na równoległym kształceniu w szkole zawodowej i kształceniu praktycznym w zakładzie pracy. Taka formuła nauki pozwala lepiej dostosować przekazywaną wiedzę do oczekiwań i potrzeb pracodawców.
Na terenie Wielkopolski funkcjonuje 150 szkół zawodowych, które mają podpisane umowy z firmami. Jak przyznała minister edukacji, najlepszym przykładem kształcenia dualnego w Europie są Niemcy, gdzie bezrobocie wśród osób poniżej 25. roku życia wynosi ok. 7 proc.
"W Wielkopolsce współpraca szkół z firmami nie jest już tylko pomysłem, a wypracowanym systemem. Dlatego po zakończeniu edukacji młodzi ludzie przechodzą od razu do zawodu, nie mają problemu ze znalezieniem pracy oraz z zarobkami" - zaznaczyła Kluzik-Rostkowska.
Podczas wizyty w Poznaniu minister odwiedziła Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. Centrum jest ośrodkiem, który koncentruje się na szkoleniu w branży mechaniczno-mechatronicznej, elektrycznej, elektronicznej oraz automatyki procesów produkcji. Obecnie w poznańskim ośrodku znajduje się 18 laboratoriów i pracowni specjalistycznych oraz trzy sale konferencyjne i 12 sal dydaktycznych.
Jak zaznaczyła na konferencji minister ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, "rehabilitacja szkolnictwa" jest ważna ze względu na problemy młodych ludzi ze znalezieniem stabilnej pracy.@page_break@&

Warto pokazywać, że ścieżki edukacyjne inne niż studia, są również wartościowe i mogą dać sukces zawodowy. Szkolnictwo wyższe utraciło swoją renomę, przez co ludzie trafiają do swoich zawodów bardzo okrężną drogą" - powiedziała Kozłowska-Rajewicz.
Minister edukacji podczas poniedziałkowej wizyty mówiła też o prowadzonych pracach nad bezpłatnym podręcznikiem.
"Im dłużej pracuję nad tym projektem, tym mniej mam wątpliwości, że ten projekt jest słuszny. Trzeba nie tylko przełamać rynek wydawców, ale również odciążyć finansowo rodziców. Ta zmiana dla nauczycieli, którzy nie widzieli potrzeby zmian, może okazać się kłopotliwa, ale dla pozostałych to na pewno wyzwolenie" – powiedziała.
Dodała, że do 2017 roku bezpłatne podręczniki będą obowiązywały na wszystkich poziomach edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach.
"Plan docelowy jest taki, że będą to wieloletnie podręczniki, których właścicielem będą szkoły. W pierwszym roku darmowe podręczniki wprowadzimy w pierwszej klasie szkoły podstawowej, w kolejnym będzie to klasa druga i czwarta oraz pierwsza klasa gimnazjum" - powiedziała Kluzik-Rostkowska.
Uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych mają otrzymać bezpłatny podręcznik we wrześniu tego roku. (PAP)