W środę 27 stycznia w Oświęcimiu przedstawiciele 35 krajów mówili o potrzebie mądrej edukacji o holokauście, dążącej do uwrażliwiania młodych pokoleń, wychowywania ich w duchu odpowiedzialności i poszanowania praw człowieka. Na zaproszenie   minister Katarzynę Hall, prof. Władysława Bartoszewskiego, przewodniczącego Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej oraz Piotra Cywińskiego, dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w konferencji wzięli udział  ministrowie edukacji  Kanady,   Chorwacji,   Grecji,   Izraela,   Federacji Rosyjskiej,   Serbii,  Słowenii oraz  Szwajcarii.  Przedstawili programy realizowane w ich krajach dotyczące nauczania pamięci o Holokauście. Konferencję podsumował w swoim wystąpieniu przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który podkreślił, że spotkanie ministrów edukacji z tak wielu krajów stanowi niezwykłą okazję dla podkreślenia wagi Holokaustu w najnowszej historii Polski i świata. - Konferencja umożliwiła stworzenie forum wymiany doświadczeń na temat nauczania o Holokauście, z uwzględnieniem wizyt w autentycznym miejscu pamięci - powiedział Jerzy Buzek. Spotkanie ministrów zostało zarejestrowane i będzie dystrybuowane w formie  publikacji oraz filmu wśród nauczycieli i młodzieży.

źródło: MEN,  PAP - Nauka w Polsce, 28 stycznia 2010r.