Poniedziałek był ostatnim dniem konsultacji czwartych części podręcznika; zakończyły się one o północy. Uwagi i opinie można było zgłaszać od 28 sierpnia. Podobnie jak pierwsze, drugie i trzecie części "Naszej szkoły", także czwarte - ostatnie części podręcznika - są dostępne na stronach: naszaszkola.men.gov.pl i naszelementarz.men.gov.pl
Jak podano w komunikacie resortu edukacji, podczas konsultacji "napłynęło kilkaset opinii".
W odróżnieniu od "Naszego elementarza" dla pierwszoklasistów, w którym treści z zakresu języka polskiego, przyrody, społeczeństwa i matematyki wzajemnie się przeplatały i uzupełniały, w podręczniku dla drugoklasistów wyodrębniono treści matematyczne. Dlatego w efekcie do uczniów trafią dwie książki: "Nasza szkoła" i "Nasza szkoła. Matematyka". Za treści z zakresu języka polskiego, przyrody i społeczeństwa odpowiadają Maria Lorek (główna autorka podręcznika dla pierwszoklasistów) i Monika Zatorska. Za część matematyczną - Agata Ludwa, autorka wielu popularnych zeszytów ćwiczeń dla najmłodszych.
Podobnie jak w przypadku podręcznika dla pierwszaków, także "Nasza szkoła" i "Nasza szkoła. Matematyka" są podzielone na cztery części. Z pierwszych z nich uczniowie uczyć się będą we wrześniu, październiku i listopadzie, z drugich - w grudniu, styczniu i lutym, z trzecich - w marcu i kwietniu, z czwartych - w maju i czerwcu.
Czwarta część podręcznika do edukacji zintegrowanej ma m.in. zachęcić drugoklasistów do rozmowy o uczuciach. Dzieci wspólnie spróbują odpowiedzieć na pytanie: "Co czujemy?", a także poczytają o strachu i lęku. Dzieci zastanowią się też, w co się bawić w Dzień Dziecka. Tuż przed wakacjami poznają piękno Warmii i Mazur, a także Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Dzięki części matematycznej uczniowie ćwiczyć będą umiejętność dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Zastanowią się m.in. nad tym, ile to jest tysiąc oraz co to jest kilometr. Stałym elementem podręcznika do drugiej klasy, który pojawia się także w tej części, jest "Przystanek zadanek".
MEN podało, że większość pytań kierowanych do resortu podczas konsultacji dotyczyła: dystrybucji podręcznika, problemów technicznych związanych ze ściąganiem plików poszczególnych części oraz tzw. multibooków, a także możliwości zakupu podręcznika, np. przez polskie rodziny mieszkające za granicą.
Nieliczne uwagi merytoryczne to np. postulat dołączenia do informacji o Konstytucji Trzeciego Maja również takiej, że była to pierwsza konstytucja w Europie.

 
"Otrzymaliśmy również prośbę o doprecyzowanie opisu jednego z doświadczeń, które uczniowie mogą wykonać na lekcji, a także propozycję urozmaicenia tego doświadczenia. Jedna z osób zwróciła uwagę, że przy okazji omawiania praw dziecka, autorzy podręcznika powinni też zwrócić uwagę na obowiązki, jakie mają dzieci" - czytamy w komunikacie.
Poinformowano w nim, że uwagi merytoryczne zgłoszone w trakcie konsultacji są aktualnie analizowane przez autorów i recenzentów.
Z podręcznika "Nasza szkoła" korzystają uczniowie, którzy we wrześniu tego roku poszli do II klas szkół podstawowych. To ten sam rocznik, który w ubiegłym roku szkolnym 2014/2015 uczył się w I klasie z przygotowanego na zlecenie MEN "Naszego elementarza". Są oni jednocześnie pierwszym rocznikiem uczniów, który korzystał z bezpłatnych, wieloletnich podręczników, będących własnością szkoły, udostępnianych uczniom. Podręczniki te mają służyć co najmniej trzem rocznikom.
"Nasz elementarz" wybrało w ub. roku ponad 97 proc. wszystkich szkół podstawowych w całej Polsce, w tym ponad 99 proc. szkół publicznych. Obok wersji standardowej ma on cztery wersje adaptacji - dla dzieci niewidomych, niesłyszących i z innymi dysfunkcjami. Przygotowanie podręcznika, druk i dystrybucja finansowane są z budżetu państwa.
Nauczyciele mogą skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup finansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ta zasada dotyczy także podręcznika do II szkoły podstawowej i będzie dotyczyć podręcznika do III klasy.
Wybór przez szkołę "Naszego elementarz" oznacza wybór rządowej "Naszej szkoły" dla klasy II, a następnie w klasie III kolejnego podręcznika przygotowanego na zlecenie MEN. (PAP)


MEN: zakończyła się dystrybucja I części podręcznika "Nasza szkoła">>