Kopeć przypomniał w Polskim Radiu 24, że minął czas konsultacji ws. podstawy programowej. "Napłynęło kilkadziesiąt uwag, jeżeli chodzi o resorty i partnerów społecznych. Te uwagi były wprowadzane, jeżeli faktycznie były merytoryczne, przez zespoły ekspertów" - poinformował.
Zaznaczył, że ministerstwo stworzy raport ws. konsultacji. "Tworzenie podstaw miało dwa etapy, w sensie konsultacji społecznych. Jedne to były prekonsultuje, one faktycznie wywołały ogromne zainteresowanie. Umieszczenie przedprojektu podstaw spowodowało w sumie napłynięcie około 800 uwag. Tych uwag było bardzo wiele, one zostały w części uwzględnione, część z nich m.in. dotyczyła języka polskiego, lektur" - mówił wiceminister.
Zwrócił jednak uwagę, że część uwag jest niemerytoryczna. "Problem części tych uwag, które został zgłoszone jest taki, że składają się głównie z przymiotników. Nie ma tam merytorycznych odniesień" - podkreślił Kopeć.
Zapewnił, że subwencja oświatowa przewiduje kwoty, które uzyskają samorządy w związku z wprowadzaniem reformy. "Taką zmianą jest także subwencjonowanie sześciolatka, czego wcześniej nie było, czyli sześciolatek w przedszkolu też jest finansowany w postaci subwencji" - mówił wiceminister.
"Pieniądze będą cyklicznie zwiększone. Zmiana sposobu myślenia o subwencji nastąpi od przyszłego roku" - dodał.
Jak zaznaczył Kopeć, samorządy mogą aplikować w związku z reformą edukacji m.in. o podział środków z rezerwy celowej budżetu państwa. "Tam faktycznie jest to związane z reformą" - powiedział.

Minister edukacji 14 lutego podpisze nową podstawę programową>>

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Nowa podstawa programowa ma być wprowadzana stopniowo po wejściu w życie reformy zmieniającej strukturę szkół. Pierwsi - od 1 września 2017 r. - zgodnie z nią będą się uczyć dzieci i młodzież z klas I, IV i VII szkoły podstawowej. Projekt podstawy dla ośmioletniej szkoły podstawowej został skierowany do konsultacji pod koniec grudnia ub.r. Poprzedziły je prekonsultacje.
Reforma edukacji, w ramach której zostanie zmieniona m.in. struktura szkół, rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane.
1 września 2017 r. uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów - nie będzie już do nich prowadzona rekrutacja. (PAP)

 

Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu?
Tomasz Garstka
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł