Piotrowski pracował m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, Kolegium Nauczycielskim w Warszawie oraz jako nauczyciel w kilku szkołach w Warszawie.
Informację o nominacji podało w poniedziałek ORE na swojej stronie internetowej.
Dotychczasowa pełniąca obowiązki dyrektora ośrodka Aleksandra Zawłocka została wicedyrektorem placówki.
Piotrowski jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów na Wydziale Pedagogicznym UW oraz Politechniki Warszawskiej. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk pedagogicznych, członkiem Zespołu Samokształceniowego i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
Pracę zawodową rozpoczął od działalności naukowej w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. W latach 1977-1987 w efekcie prac eksperymentalnych oraz modelowania matematycznego, odkrył m.in. strukturę magnetyczną TbF3. Jest współautorem kilku artykułów naukowych z zakresu neutronografii.
Brał udział w rekonstrukcji żeńskich szkół im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie. Od 1998 r. do 2001 r. był dyrektorem-doradcą zarządu tego zespołu szkół. Pracując w 25 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym wdrażał programy nauczania problemowego pozwalające na powrót do szkoły uczniom, którzy z różnych powodów przerwali naukę. Od 2001 r. uczestniczył w tworzeniu zespołu szkół Matury Międzynarodowej.

Firmom, które tworzą e-podręcznik, brakuje kompetencji?>>


Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Wydziału Pedagogicznego UW.
Jak podaje ORE, w pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się problemami związanymi z edukacją matematyczną, przyrodniczą, informatyczną, skutecznością reform edukacji oraz tworzeniem kapitału społecznego. Prowadzi badania nad efektywnością nauczania wspomagając działania środowisk lokalnych w reformowaniu edukacji.
Piotrowski jest współautorem ponad 20 opracowań z zakresu pedagogiki oraz 8 internetowych podręczników dla nauczycieli.
Był działaczem struktur podziemnej Solidarności.
Pod koniec kwietnia ubiegłego roku minister edukacji odwołała ze stanowiska dyrektora ORE Piotra Dmochowskiego-Lipskiego, który szefował ośrodkowi od listopada 2012 r. Resort edukacji nie podał powodów jego odwołania. Pełnienie obowiązków dyrektora ORE powierzono wówczas wicedyrektorowi placówki Tobiaszowi Wojtalowi. Na początku maja pełniącą obowiązki dyrektora ORE została polonistka, dziennikarka Aleksandra Zawłocka.
Pod koniec grudnia MEN ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora ośrodka.
Ośrodek Rozwoju Edukacji jest instytucją podległą Ministerstwu Edukacji Narodowej, powstał 1 stycznia 2010 r. po połączeniu Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Celem ORE jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji przez wspieranie szkół i placówek w realizacji ich zadań oraz wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ośrodek jest odpowiedzialny m.in. za realizację projektu "E-podręczniki do kształcenia ogólnego".(PAP)


E-podręcznik przestanie działać tuż po wprowadzeniu?>>