W projekcie założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego - przesłanym w styczniu do konsultacji - znajdował się zapis brzmiący: „Stworzenie możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną”. Obecnie zastąpiono go nowym.
Brzmi on: „Stworzenie możliwości łączenia funkcji bibliotek szkolnych i publicznych. Biblioteka publiczna będzie mogła wykonywać funkcje biblioteki szkolnej (posiadając filię w danej szkole), biblioteka szkolna będzie mogła pełnić również rolę biblioteki publicznej. Ponadto możliwe będzie na podstawie porozumienia wykonywania wspólnie zadań przez bibliotekę publiczną i szkolną”.
Jak podano w komunikacie MAC przesłanym PAP we wtorek, w wyniku konsultacji społecznych w projekcie zmieniono też zapisy dotyczące funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Zaznaczono, że prace nad ustawą są dopiero na wstępnym etapie. MAC przypomina, że idea zmiany wzięła się stąd, iż samorządy od lat skarżą się, że są skrępowane obecnymi przepisami.
"Samorządy uważają, że powinny być rozliczane z jakości usług publicznych, a nie z tego, jak organizują pracę przy ich świadczeniu. Stało się to tym pilniejszym problemem, że prowadząc ambitne inwestycje i poprawiając jakość usług dla obywateli samorządy muszą się dobrze napracować, by spiąć swoje budżety" - napisano. W komunikacie przypomniano też, że każda gmina ma obowiązek prowadzić bibliotekę publiczną oraz, że każda szkoła musi zapewnić uczniom dostęp do książek, a od 2001 r. obowiązuje formalny zakaz łączenia obu instytucji.
"Chcemy dzięki nowym przepisom ułatwić współpracę między dwoma typami bibliotek. Celem jest to, by książki były dostępne w dotychczasowych miejscach, ale w taki sposób, by było to łatwiejsze dla ludzi. Biblioteka szkolna może bardziej otwierać się dla dorosłych, zdobywać fundusze na rozwój po to, by świadczyć usługi całej społeczności. Zwłaszcza, że choć dzieci nam ubywa, to jednocześnie przybywa ludzi w sile wieku, którzy – choćby po to, by doskonalić umiejętności potrzebne do pracy – potrzebują kontaktu z kulturą, z nowymi technologiami. Potrzebują więc fachowych przewodników po nowym świecie" - napisano.
"MAC rozumie różne funkcje obu typów bibliotek i zdaje sobie sprawę, że obie te funkcje muszą być realizowane z poszanowaniem specyfiki organizacyjnej – ale tak, by forma pracy nie utrudniała mieszkańcom dostępu do kultury i do książek" - podkreślono.
Przypomniano, że oba typy bibliotek działają na podstawie różnych przepisów. W bibliotekach publicznych pracują bibliotekarze-pracownicy instytucji kultury, a w bibliotekach szkolnych – nauczyciele-bibliotekarze objęci Kartą Nauczyciela.
Obu grupom inaczej mierzy się czas pracy, inaczej wylicza wynagrodzenia. "Publiczne konsultacje założeń do projektu pokazały, że obie grupy zawodowe inaczej definiują swoje zadania, jasno widzą te różnice i uważają je za ważne" - zaznaczono. Dotychczasowy zapis w projekcie założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług dotyczący bibliotek krytykowały m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Ich zdaniem tworzy on niebezpieczną furtkę do likwidacji bibliotek szkolnych przez samorządy.
Ministerstwo Edukacji Narodowej w swoim stanowisku przedstawionym w połowie lutego opowiedziało się za modyfikacją zapisu, ale inną niż nowa propozycja MAC. MEN chciało zapisu, zgodnie z którym możliwe jest wykonywanie zadań biblioteki publicznej przez bibliotekę szkolną, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków realizacji przez bibliotekę szkolną jej zadań dydaktyczno-wychowawczych, a także warunków bezpieczeństwa uczniów.(PAP)

Polecamy: Internauci i posłowie walczą o utrzymanie szkolnych bibliotek