Wyróżnienia przyznała Fundacja Teatrikon w Lublinie, w ramach projektu „LOkomotywy” prowadzonego przy wsparciu Urzędu Miasta. Projekt ten ma na celu kształtowanie wśród młodzieży postaw świadomych odbiorców kultury i sztuki.
Dyrektorzy oraz uczniowie I, II, III, IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz tabliczki z napisem „Stacja Kultury”, które będą mogli powiesić na budynku szkoły lub w szkole.
Prezes Fundacji Teatrikon, Dariusz Figura, powiedział, że tytuły „Stacji Kultury” przyznano tym szkołom, które szczególnie angażowały się w różne działania w czasie, gdy Lublin walczył o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (ESK) 2016 (tytuł zdobyło miasto Wrocław). W szkołach odbywały się wtedy m.in. lekcje o ESK 2016, organizowano imprezy kulturalne, happeningi, akcje poparcia dla kandydatury Lublina, uczniowie pracowali jako wolontariusze na rzecz lubelskich instytucji kultury.
„Zaangażowanie to pokazało, że młodzi chcą aktywnie uczestniczyć w lubelskiej kulturze i mają niezwykły potencjał twórczy” - ocenił Figura.
„To właśnie zaangażowanie wolontariuszy i wielu mieszkańców było atutem aplikacji konkursowej Lublina w konkursie o tytuł ESK. Dzięki takim wolontariuszom pojawił się w Lublinie ruch społeczny, skoncentrowany wokół kultury i przygotowań aplikacji, którego nie było w żadnym innym mieście startującym w konkursie” - uznała wiceprezydent Lublina Katarzyna Mieczkowska-Czerniak.
Dyrektor jednej z nagrodzonych szkół – III LO im. Unii Lubelskiej - Grzegorz Lech powiedział PAP, że współpraca z Fundacją w ramach programu „LOkomotywy” wpisuje się w prowadzoną w szkole od kilku lat działalność kulturalną. W szkole są klasy o profilu teatralno-filmowym, istnieje też „Teatr 19.99”, w którym uczniowie przygotowują spektakle pod kierunkiem zawodowych aktorów z lubelskich teatrów. Przedstawienia z repertuaru tego teatru można było oglądać podczas Nocy Kultury w Lublinie.
„Współczesna szkoła powinna być szkołą inspiracji. Trzeba tylko chcieć. Nauczycieli z pasją - wbrew temu, co się dziś często mówi - nie brakuje, natomiast uczniowie potrzebują nieraz tylko iskry, inspiracji, a dalej to już samo się toczy jak kamienna lawina” - powiedział Lech.
Fundacja Teatrikon zapowiada kontynuowanie programu „LOkomotywy”, którego celem będzie aktywizacja młodzieży i umożliwienie jej realizowania własnych projektów kulturalnych społecznych i edukacyjnych na terenie szkoły. W 10 liceach Lublina będą prowadzone szkolenia i warsztaty – dotyczące m.in. przedsiębiorczości i pracy w grupie - które pomogą licealistom w realizowaniu ich pomysłów. Uczniowie będą też poznawać zasady i modele funkcjonowania różnych organizacji pozarządowych.

Fundacja Teatrikon działa w Lublinie od 2010 r. Jej celem jest animacja kulturalna i społeczna poprzez sztukę, szczególnie wśród młodzieży licealnej i studiującej. (PAP)

ren/ hes/