Organizatorami debaty byli Rzecznik Praw Obywatelskich i Uniwersytet Jagielloński. "Jest rzeczą niezwykle ważną, aby pomagać mądrze, aby uwalniać energię, aby edukować resztę społeczeństwa. Nie tyle powinniśmy się zająć tak intensywnie edukacją samych osób niepełnosprawnych, ona jest realizowana świetnie. Największa potrzeba edukacyjna odnośnie niepełnosprawności dotyczy otoczenia" – powiedziała podczas debaty Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.
DARe-Learning to kurs e-learningowy skierowany do nauczycieli akademickich, jego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich w zakresie równego traktowania, niedyskryminacji oraz przygotowywania adaptacji dla uczniów i studentów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
"Prezentowany kurs e-learningowy stanowi narzędzie dla wykładowców, dla nauczycieli akademickich ale myślę, że on się może też sprawdzić dla nauczycieli w liceum, do którego nagle trafi osoba niepełnosprawna. Ten kurs na pewno pomoże, odpowie na bardzo podstawowe pytania" - powiedziała PAP trenerka w zakresie równości szans z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ Małgorzata Perdeus-Białek.
Jak wyjaśniła, kurs e-learningowy stanowi uzupełnienie szkoleń grupowych, przeprowadzanych na uniwersytecie, i zawiera konkretne informacje, "np. jakie są skutki niepełnosprawności; że osoba która jest głucha prawdopodobnie nie będzie rozumiała mowy; że jest możliwe, że nie będzie znała języka polskiego dostatecznie dobrze, bo jej językiem pierwszym jest migowy; że można porozumiewać się z osobą głuchą przy użyciu różnych metod (ruch warg, pismo, język migowy)".
Jak podkreślił kierownik Centrum Zdalnego nauczania UJ dr Jacek Urbaniec, w materiale poruszona została problematyka zarówno "klasycznych" niepełnosprawności, takich jak wzrokowa, ruchowa czy słuchowa, jak też będących skutkiem zaburzeń psychicznych czy chorób przewlekłych wymuszających zmianę stylu życia, a co za tym idzie modyfikację sposobu studiowania.
Podsumowaniem kursu jest gra edukacyjna oparta na doświadczeniach akademickich czwórki niepełnosprawnych studentów. Bohaterowie gry: Jan, Julia, Piotr i Barbara rzeczywiście istnieli, otrzymali wsparcie edukacyjne na swojej uczelni i dzięki temu mogli z sukcesem ukończyć studia. Zadaniem uczestnika kursu jest "poprowadzenie" każdego z nich przez jeden z przedmiotów. Zaliczenie przedmiotu przez wszystkich czterech studentów będzie równoznaczne z zaliczeniem szkolenia DARe-Learning przez nauczyciela – uczestnika kursu.
Rozwijaniu kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod kształcenia osób niepełnosprawnych i ich funkcjonowania w życiu społecznym służy portal www.darelearning.eu. Platformę zdalnego nauczania w wersji dostępnej dla wszystkich użytkowników, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, opracowuje Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Partnerami projektu DARe-Learning obok Uniwersytetu Jagiellońskiego są: Uniwersytet Piotra i Marii Curie w Paryżu, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach.