Organizatorami konkursu są Mars Society Polska wraz z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci.
W projekcie mogą brać udział wszyscy gimnazjaliści zainteresowani kosmosem, naukami ścisłymi, przyrodniczymi i technicznymi. Konkurs składa się z dwóch etapów. Do 28 marca 2013 r organizatorzy czekają na uczniowskie eseje – projekty kosmicznej misji badawczej. Praca powinna mieć formę tekstu o objętości do 4 stron. Należy opisać cele misji i sposób ich realizacji (praca może zawierać rysunki, zdjęcia, schematy). W konkursie mogą rywalizować wyłącznie samodzielne prace. Autorzy najlepszych projektów zostaną zaproszeni do drugiego etapu. W kwietniu b.r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędą się warsztaty robotyczne, tam uczestnicy podzieleni na grupy będą pracować wspólnie nad budową prototypu robota z klocków LEGO Mindstorms. Najlepsza drużyna zdobędzie nagrodę główną – wycieczkę do Kennedy Space Center na Florydzie (USA).
„Kosmos wciąż pozostaje tajemnicą, jest jeszcze wiele pytań, na które nie udało się odpowiedzieć naukowcom. Wyobraźnia młodzieży często wpisuje się w późniejsze naukowe odkrycia. Pomysły przedstawiane przez dzieci i młodzież są zawsze świeże i nowatorskie. Właśnie dlatego niezwykle ważne jest zachęcanie uczniów do udziału w projektach związanych z nauką. Organizując ten konkurs w formie warsztatów i wspólnej zabawy w laboratorium robotycznym Centrum Nauki Kopernik chcemy popularyzować wśród uczniów nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne. Zachęcamy gimnazjalistów nie tylko do rozwijania swoich zainteresowań astronomią i astronautyką, ale też do samodzielnej pracy badawczej” – mówi Tomasz Kuciński z Mars Society Polska.
„O tym, że nasi uczniowie mogą robić wartościowe +dorosłe+ badania przekonujemy się od lat, śledząc kolejne sukcesy Polaków w Konkursie Prac Młodych Naukowców UE. Coraz więcej młodych ludzi zajmuje się technologiami kosmicznymi. Doskonałym przykładem mogą tu być studenci-konstruktorzy łazików marsjańskich, którzy w prestiżowych międzynarodowych zawodach University Rover Challenge zwyciężyli” - dodaje Łukasz Partyka z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Więcej informacji i regulamin na stronie konkursu: www.astrobot.pl (PAP)