Chodzi projekt przygotowany z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego; jest on w Sejmie od października 2010 r. Po pierwszym czytaniu trafił do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, ta pod koniec marca 2011 r. przesłała go do dalszych prac w podkomisji nadzwyczajnej. Po kilku posiedzeniach podkomisja wstrzymała prace nad nim. Spowodowane było to zapowiedziami MEN o przygotowywaniu rządowego rozwiązania dofinansowania edukacji przedszkolnej.
Projekt rządowy wpłynął do Sejmu wiosną tego roku. Nadano mu tryb pilny, dlatego projekt ZNP nie mógł być razem z nim rozpatrywany.
Zgodnie z uchwaloną przez parlament nowelizacją ustawy o oświacie, którą pod koniec czerwca podpisał prezydent, samorządy dostaną dotację z budżetu państwa na edukację przedszkolną, a opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach zostaną zmniejszone.
Jak poinformował przewodniczący podkomisji Marek Rząsa (PO) w związku z tym, że przepisy dotyczące dofinansowania przedszkoli wchodzą w życie 1 września tego roku, podkomisja uznała, że dalsza praca nad projektem ZNP jest bezcelowa. Dlatego zarekomendowała ona odrzucenie obywatelskiego projektu.
O kontynuowanie prac nad projektem ZNP zaapelował Artur Ostrowski (SLD). Jak mówił subwencja jest lepszym, skuteczniejszym środkiem finansowania zadań oświatowych niż dotacja celowa. Przypomniał, że pod projektem obywatelskim podpisało się kilkaset tysięcy osób. "Przez szacunek dla nich powinniśmy kontynuować prace nad tym projektem" - powiedział.
Połączone komisje opowiedziały się jednak za odrzuceniem projektu. Głosowało tak 24 posłów, 18 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ostatecznie o losie obywatelskiego projektu autorstwa ZNP zdecyduje cały Sejm.
Zarekomendowany w czwartek do odrzucenia projekt jest już drugim projektem obywatelskim ZNP dotyczącym finansowania przedszkoli z subwencji oświatowej. Poprzedni złożony w Sejmie w 2008 r. nie spotkał się z poparciem większości sejmowej.