Takie propozycje znalazły się w projekcie nowej podstawy programowej dla przedszkoli. Postulaty w tej sprawie od dawna zgłaszał Instytut Głuchoniemych. Nowe rozporządzenie umożliwi posługiwanie się językiem migowym przez dzieci niesłyszące już w przedszkolu.
"Umiejętności w tym zakresie powinny być kształtowane i rozwijane na etapie wychowania przedszkolnego (a wcześniej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka), ponieważ mają istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju" - wyjaśnia resort.
Języka migowego i alternatywnych metod komunikacji będą mogły się uczyć nie tylko dzieci niesłyszące i posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale także ich pełnosprawni rówieśnicy.

LEX Prawo Oświatowe - zamów darmowy dostęp na 7 dni>>

Do podstawy programowej zostaną dodane również zajęcia ukierunkowane n kształtowania u dzieci właściwych nawyków żywieniowych, zarówno w kwestii zapobiegania otyłości, jak i ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia np. cukrzycy, czy innych schorzeń wymagających stosowania specjalnej diety (np. alergie pokarmowe).
"Przyczyni się to do wsparcia rodzin dzieci przewlekle chorych we wspomaganiu ich rozwoju, w tym akceptacji ograniczeń wynikających z choroby przez samo dziecko, jak i wzrostu świadomości w zakresie odmienności potrzeb osób chorych ze strony dzieci zdrowych." - podkreśla resort.

Zalewska: to rodzic wychowuje dziecko, a szkoła powinna go wspierać>>