Na stronie www.naszelementarz.men.gov.pl można już znaleźć poradnik do drugiej części „Naszego elementarza”.
Poradnik to materiał pomocniczy, z którego mogą korzystać nauczyciele w czasie pracy z przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej darmowym podręcznikiem. Już teraz można pobrać poradniki do pierwszej i drugiej części podręcznika. Poradnik do pierwszej części został opublikowany w maju.

Ostatnia część "Naszego elementarza" już w internecie>>

Poradnik zawiera propozycję planu nauczania zgodną z najnowszą podstawą programową. Zawarte w nim treści nauczania zostały podzielone na tygodnie, co pozwala nauczycielom na swobodne planowanie pracy z uczniami.
Scenariusze zajęć dziennych i karty pracy opisane w poradniku są jedynie propozycjami mającymi służyć jako inspiracje. Treści zostały zaplanowane tak, by w każdym tygodniu nauczyciele znaleźli czas na uczestniczenie z dziećmi w szkolnych uroczystościach czy wycieczkach oraz na utrwalanie lub pogłębianie nowych umiejętności.
W proponowanych tygodniowych planach pracy zostały podane:
- bieżące uwagi i istotne informacje dla nauczyciela ściśle skorelowane z „Naszym elementarzem”;
- propozycje zabaw diagnozujących umiejętności dzieci, które warto przeprowadzić w danym tygodniu ze względu na wprowadzane czy utrwalane czynności, np. określanie lateralizacji przy okazji zabaw matematycznych;
- formy i sposoby pracy – wskazówki dla nauczyciela, jak rozwijać wszystkie rodzaje inteligencji dzieci.

Lektury dla najmłodszych uczniów wybierze nauczyciel>>

MEN uruchomiło program do generowania ćwiczeń. To narzędzie pozwalające nauczycielom na tworzenie własnych, zindywidualizowanych kart pracy dla uczniów. W Generatorze nauczyciele znajdą bazę skategoryzowanych czarno-białych obiektów, które metodą „przeciągnij i upuść” można umieszczać na pustym szablonie karty pracy, tworząc zadania i ćwiczenia dla uczniów. Po skomponowaniu karty można ją zapisać, a następnie wydrukować.
W zakładce Galeria umieściliśmy gotowe, przykładowe karty pracy. Baza tych kart będzie sukcesywnie rozbudowywana. Wprowadzona zostanie także możliwość modyfikacji części z nich. Na stronie naszelementarz.men.gov.pl znajduje się także szczegółowa instrukcja korzystania z Generatora.(PAP)

MEN udostępnił program do tworzenia ćwiczeń dla uczniów>>