Radni gminy Puńsk, zamieszkiwanej w większości przez mniejszość litewską, podjęli miesiąc temu decyzję o zamiarze likwidacji trzech wiejskich szkół z litewskim językiem nauczania. W sumie uczy się w nich 46 uczniów. Chodzi o szkoły w Widugierach, Przystawańcach oraz Nowinnikach. Wójt gminy Puńsk Witold Liszkowski poinformował wówczas, że gminie brakuje w tym roku 2,4 mln zł na oświat.

Około 500 tysięcy zł pomocy zadeklarował rząd litewski. Wójt miał nadzieję na dodatkowe pieniądze od rządu polskiego. Wiceminister resortu edukacji spotkał się w poniedziałek z wójtem gminy Puńsk, dyrektorami szkół nauczających po litewsku oraz przedstawicielami organizacji mniejszości litewskiej.
Na spotkaniu poinformował, że w tym roku MEN przeznaczył na oświatę litewską dodatkowo 2,7 mln zł, czyli więcej niż rok temu o blisko 900 tys. zł. Całkowita subwencja dla samej gminy Puńsk wynosi w tym roku 4,59 mln zł i jest większa o ponad 570 tys. zł od tej z 2012 r., przy jednoczesnym spadku liczby uczniów o 4,2 proc. ”To bardzo widoczny wzrost finansowania, który należy zauważyć” – dodał Jakubowski.
Liszkowski argumentował, że w szkołach z litewskim językiem nauczania, język ten jest językiem wykładowym większości przedmiotów. Oznacza to, że koszty nauczania w takiej szkole są większe, gdyż należy organizować oddzielne klasy z litewskim i polskim językiem nauczania. „Sytuacja finansowa gmin, gdzie jest nauczanie litewskie nie jest sytuacją wyjątkowo słabą, pod względem finansowym te gminy sobie dobrze radzą w porównaniu z innymi gminami wiejskimi. Problemem jest bardzo niska liczba uczniów. Gmina musi rozważyć i podjąć racjonalną decyzję jak chce te pieniądze rozdysponować, czy chce utrzymywać te małe szkoły, czy chce zracjonalizować sieć szkolną” – powiedział PAP Jakubowski.
Liszkowski powiedział PAP, że ostateczną decyzję rada gminy podejmie w maju. Dodał, że ma nadzieję, że uda się wypracować kompromis, by w 2014 roku zwiększyć subwencje oświatową dla takich gmin jak Puńsk. Subwencja oświatowa dzielona jest między samorządy na podstawie algorytmu. Punktem wyjścia do obliczenia jest kwota bazowa na każdego ucznia. Kwoty, jakie dostają samorządy, są pochodną kwoty bazowej i liczby uczniów na danym terenie.
W gminie Puńsk jest siedem placówek, gdzie dzieci uczą się po litewsku. W Sejnach działa zespół litewskich szkół "Żiburys" - placówka niepubliczna prowadzona przez Fundację im. Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski" w Sejnach. W placówce jest przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. W gminie Sejny jest również Szkoła Podstawowa z Krasnowie, gdzie wykłada się po polsku, a litewskiego można się uczyć jako języka dodatkowego. W sumie języka litewskiego uczy sie ponad 500 osób.(PAP)