Pierwsze badanie w ramach Testu Umiejętności na Starcie Szkolnym (TUNSS) przeprowadzone zostanie we wrześniu 2012 r. Wezmą w nim udział dzieci sześcio- i siedmioletnie rozpoczynające naukę w I klasie szkoły podstawowej oraz dzieci sześcioletnie, które zgodnie z wolą rodziców będą w oddziałach zerowych w szkołach i przedszkolach.
"Dzięki temu badaniu dowiemy się, jakim potencjałem i umiejętnościami dysponują dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Kolejne badanie zostanie przeprowadzone pod koniec przyszłego roku szkolnego. Porównując wyniki obu dowiemy się, jakich postępów dokonali uczniowie" - mówił w piątek na spotkaniu z dziennikarzami dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Michał Federowicz.

Jak zaznaczył, po raz pierwszy w Polsce na tak szeroką skalę zdiagnozowane zostaną dzieci sześcio- i siedmioletnie. W badaniu weźmie udział 10 tys. dzieci z losowo wybranej, reprezentatywnej grupy placówek oświatowych. Po raz pierwszy do badania umiejętności dzieci wykorzystane zostaną tablety; za ich pomocą dzieci będą rozwiązywać zadania w specjalnym teście adaptacyjnym.
Jak tłumaczył Piotr Rycielski z zespołu prowadzącego badanie, w teście adaptacyjnym kolejne zadania stawiane dzieciom zależą od ich wcześniejszych odpowiedzi, w efekcie każdy uczeń otrzymuje indywidualny zestaw pytań i poleceń.
"Pozwala to na bardzo dokładną ocenę umiejętności ucznia. Dodatkowo, taki samo dostosowujący się test jest atrakcyjny dla dzieci. Nie mają one świadomości ewentualnych błędów popełnianych przez siebie" - mówił Rycielski.
Jak wyjaśnił forma badania z użyciem tabletów ma też inne walory, ważne przy badaniu małych dzieci. "Ekran tabletu to dla nich rodzaj magicznej kartki, gdzie wszystko jest możliwe tylko za użyciem jednego palce. To dla nich przyjazne narzędzie - małe dzieci mogą nie mieć np. na tyle sprawnej dłoni, nadgarstka, by posługiwać się wprawnie komputerem z klawiaturą i myszką" - zauważył.

Badacz zwrócił uwagę także na to, że tylko za pomocą odpowiednio stworzonej aplikacji komputerowej możliwe jest sprawne, szybkie dobieranie kolejnych zadań dostosowanych indywidualnie do każdego ucznia. Poinformował, że na potrzeby badania stworzono około 450 zadań, z czego po przetestowaniu w ramach badania pilotażowego, na potrzeby testu wybranych zostanie 250/300 zadań.
Liczba zadań, jakie każdy z uczniów rozwiąże też będzie indywidualna, zdecyduje o tym program, który w trakcie testu poinformuje badacza, czy zgromadził już wystarczającą ilość informacji na temat umiejętności danego dziecka. "Czas rozwiązywania testu przez ucznia nie będzie długi, nie przekroczy 20 minut" - zapewnił Rycielski.

Zapewnił także, że nim każdy z uczniów przystąpi do rozwiązywania testu będzie miał czas na oswojenie się z tabletem, na nauczenie się sprawnego posługiwania tym narzędziem. Podczas samego testu uczniowi towarzyszyć będzie przeszkolony badacz tak by eliminowane były od razu wszystkie problemy pojawiające się podczas rozwiązywania, a mogące mieć wpływ na wynik badania.
Rozwiązując poszczególne zadania dzieci będą musiały, wysłuchać nagranych poleceń, a następnie wskazać na tablecie odpowiednią odpowiedź (np. wskazać, na których drzwiach umieszczona jest tabliczka z liczbą 5, czy zaznaczyć liczby mniejsze od 9). Będą też - zgodnie z poleceniami - poprzesuwać elementy (np. misie z podłogi na półkę, tak by na podłodze i na półce była taka sama liczba misiów), rozpoznawać cechy wspólne i różne w danym zbiorze przedmiotów (np. oddzielić wszystkie żółte piłki ze zbioru wielokolorowych piłek, czy oddzielić owoce od warzyw). W przypadku niektórych zadań uczniowie muszą udzielić odpowiedzi ustnej. Odpowiedź ta będzie odnotowywana przez badacza.

Wyniki pierwszego - jesiennego badania, czyli przeprowadzonego na początku I klasy, mają być znane w marcu 2013 r., a wyniki drugiego badania - przeprowadzonego pod koniec roku szkolnego w lipcu/sierpniu 2013 r.
Jak poinformował Federowicz, koszt badania, w tym przygotowania odpowiedniego zestawu zadań i aplikacji umożliwiającej indywidualny dobór ich dla uczniów oraz zbierającej dane o umiejętnościach uczniów, to 2 mln zł. (PAP)

dsr/ ls/