6 - 18 lipca w Warszawie odbywają się III Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą, organizowane przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkania, to kurs najnowszej historii Polski przeznaczony dla pedagogów, przede wszystkim historyków i polonistów, pracujących poza krajem - warsztaty, konferencja edukacyjna i konwersatorium terenowe przybliżają nauczycielom z polskich placówek edukacyjnych z całego świata polski język, historię i kulturę W tegorocznej edycji Spotkań biorą udział nauczyciele z Argentyny, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Słowacji, Węgier, Grecji, Rosji, Litwy, Ukrainy, Niemiec, Białorusi, Łotwy i Estonii. W części warsztatowej uczestnicy projektu zapoznani zostaną z działalnością IPN, wezmą udział w warsztatach metodycznych i filmowych opartych na propozycjach edukacyjnych IPN oraz wysłuchają wykładów poświęconych najważniejszym aspektom najnowszej historii Polski. Konwersatorium terenowe będzie mieć na celu zapoznanie uczestników kursu z miejscami historycznymi nawiązującymi do najnowszych dziejów Polski. Tę część zajęć przygotowali pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Katowicach. Tematycznie będzie ona zajmowała się problematyką związaną z II wojną światową oraz historią lat 80. Konferencja edukacyjna poświęcona będzie analizie sposobu prezentowania okoliczności wybuchu II wojny oraz obalenia komunizmu w podręcznikach szkolnych krajów, gdzie na co dzień pracują uczestnicy kursu. „Dotychczas w naszych Spotkaniach wzięło udział ok. 250 nauczycieli polonijnych z całego świata. Dzięki tym kursom nasi edukatorzy mieli szansę zapoznać z najnowszą historią Polski ok. 3 tys. osób. Liczymy, że w kolejnych latach ta liczba będzie rosnąć” - podsumował w rozmowie z PAP kierownik Spotkań Andrzej Zawistowski, naczelnik Wydziału Wystaw i Edukacji Historycznej BEP IPN.

źródło: PAP - Nauka w Polsce, 9 lipca 2009r.