Akcja, finansowana z unijnych funduszy, kierowana jest dla młodzieży, a jej celem jest m. in. przełamywanie stereotypów w zatrudnianiu i wynagradzaniu kobiet i mężczyzn.
Jak powiedział autor projektu Bogumił Nowicki, w ciągu najbliższych tygodni 60 tys. egzemplarzy komiksu trafi do dwóch tysięcy szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.
Chodzi nie tylko o to, by młodzież przeczytała komiks, ale również, by w szkole odbyły się zajęcia na ten temat. Dlatego przygotowaliśmy specjalną e-platformę, na której umieściliśmy konspekty i inne materiały dla nauczycieli. Pedagog poprzez platformę ma też dostęp do doradcy - dodał Nowicki.
Autor podkreślił, że celem projektu jest przełamanie stereotypów w zatrudnianiu i wynagradzaniu kobiet i mężczyzn, które wciąż daje się zauważać w społeczeństwie. Nierówne traktowanie płci w zatrudnianiu i wynagradzaniu to tylko z pozoru temat trudny i nudny. Zdecydowaliśmy się na formę komiksową, by lepiej przebić się do świadomości - powiedział Nowicki.
Komiks zawiera m.in. przykładowe sytuacje obrazujące stereotypy dotyczące ról płci oraz przykłady dobrych praktyk, które pozwalają zarówno kobietom, jak i mężczyznom godzić życie zawodowe z rodzinnym. Publikacja zawiera także dane statystyczne, obrazujące sytuację kobiet i mężczyzn w Polsce.
Projekt przewiduje, że te placówki, które przeprowadzą zajęcia, będą uczestniczyć w losowaniu cennych nagród – podobnie jak uczniowie, którzy wezmą udział w specjalnej ankiecie. Wyniki ankiety posłużą do pracy badawczej i przygotowania filmu dla pracodawców na temat równych praktyk w zatrudnieniu.
Jak poinformowała Justyna Sadlak z biura prasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, MEN zatwierdza do użytku szkolnego wyłącznie podręczniki i od 2009 r. nie rekomenduje ani nie ocenia pod względem merytorycznym innych materiałów dydaktycznych. Decyzja o ich wykorzystaniu przez szkołę jest autonomiczną decyzją nauczycieli, którzy biorą odpowiedzialność za przekazywane - dodała Sadlak.
Równy komiks jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 998 tys. zł. (PAP)

Strona z komiksem>>

Polecamy: Szkoła utrwala stereotypy