Wraz z rozpoczęciem semestru szkolnego na jesieni odsetek białych uczniów po raz pierwszy spadnie lekko poniżej 50 proc. Latynosów będzie 26 proc., czarnych 15 proc., a uczniów pochodzenia azjatyckiego, Indian i innych - ok. 9 proc.
Dane centrum statystycznego pokazują, że przez ostatnie 20 lat odsetek białych w szkołach państwowych systematycznie malał (65 proc. w połowie lat 90.). W tym czasie odsetek czarnoskórych pozostawał na mniej więcej stałym poziomie, a odsetek Latynosów wzrósł ponaddwukrotnie (14 proc. w połowie lat 90.) i w najbliższych latach ma rosnąć dalej.

Przez niż demograficzny zniknie prawie co trzecia szkołą>>

Pracownia sondażowa Pew Research Center zauważa, że w szkołach prywatnych, gdzie znaczącą większość uczniów stanowią biali, sytuacja jest zupełnie inna. W USA co dziesiąty uczeń uczęszcza do niepublicznej placówki.
Zmieniające się tendencje demograficzne w szkołach państwowych każą też stawiać pytania o sens używania słowa "mniejszość" wobec społeczności obecnie liczniejszych w niektórych dziedzinach życia niż dominujący wcześniej biali - zauważa BBC. (PAP)

Przez niż demograficzny zniknie prawie co trzecia szkoła>>