Przyjęte przez brytyjski rząd cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych podzielone zostały na pięcioletnie okresy, tzw. budżety węglowe (carbon budgets). Pierwszy z nich przypadał na lata 2008-2012.
Według opublikowanych przez DECC danych łączne emisje sześciu gazów cieplarnianych uwzględnionych z protokole z Kioto we wspomnianym okresie wyniosły 2,982 mld ton ekwiwalentu CO2. W przyjętym planie założono, że emisje w pięcioletnim okresie objętym pierwszym budżetem nie powinny przekroczyć 3,018 mld ton ekwiwalentu CO2. Wynik ten uwzględnia już handel emisjami w ramach systemu ETS.

W ramach protokołu z Kioto Wielka Brytania została zobowiązana do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 12,5 proc. poniżej wielkości bazowej (emisje z roku 1990) w latach 2008-2012. Osiągnięty wynik około 22,5 proc. redukcji jest więc znacząco wyższy od tego minimum.
Brytyjski rząd w ramach ustawy klimatycznej z 2008 roku (Climate Change Act) ustalił oczekiwany poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych na 80 proc. do 2050 roku. W osiągnięciu tego celu pomóc mają pięcioletnie okresy budżetowe. Póki co konkretne wartości emisji ustalone zostały na cztery pierwsze okresy obejmujące okres do roku 2027. Wynoszą one kolejno: 3,018 mld ton ekwiwalentu CO2 na lata 2008-2012, 2,782 mld ton w okresie od 2013 do 2017, 2,544 mld ton w latach 2018-2022 i 1,950 mld ton między 2023 a 2027 rokiem.

Na temat kolejnych okresów budżetowych gorąca dyskusja toczyła się przy okazji procedowania przyjętej pod koniec 2013 roku reformy sektora energetycznego (Energy Bill). Ostatecznie rząd zdecydował jednak o odłożeniu decyzji co do konkretnych wartości kolejnych budżetów na rok 2016. Spotkało się to z szeroką krytyką ze strony sektora energetyki odnawialnej, który przekonywał, że ustalenie tych wielkości już teraz będzie znaczącym wsparciem dla kolejnych inwestycji w OZE.

DECC poinformował również, że szacowana wielkość brytyjskich emisji w roku 2012 wyniosła 581 mln ton ekwiwalentu CO2, czyli o 3 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Według Edwarda Davey, sekretarza ds. energii i zmian klimatu, wzrost ten jest co prawda niepokojący, ale wynikał przede wszystkim ze zwiększonej konsumpcji gazu na skutek wyjątkowo surowej zimy a także wzrostu cen gazu na światowych rynkach, co spowodowało, że zwiększyła się ponownie produkcja energii z węgla.

Rząd poinformował także, iż od 2010 roku zadeklarowane nakłady inwestycyjne na energetykę odnawialną w Wielkiej Brytanii wyniosły 31 mld funtów. (PAP)