Chodzi o projekt zagospodarowania przestrzeni od Rynku do ronda im. Ziętka w ścisłym centrum Katowic, który według pierwotnych założeń miał być gotowy do połowy 2013 r. Jak poinformował PAP w poniedziałek rzecznik katowickiego magistratu Jakub Jarząbek, decyzja o unieważnieniu przetargu to następstwo ponownego rozpatrzenia i odrzucenia obu przetargowych ofert. 

Pod koniec grudnia ub. roku miasto w przetargu wyłoniło wykonawcę - konsorcjum kierowane przez GPP Grupę Projektową z Krakowa. Po odwołaniu odrzuconego uczestnika postępowania, konsorcjum z gliwickim biurem Venit na czele, Krajowa Izba Odwoławcza nakazała jeszcze raz rozpatrzyć jego ofertę, natomiast wobec braków formalnych - odrzucić wybraną już ofertę GPP.

Komisja przetargowa ponownie przeanalizowała oferty, biorąc pod uwagę orzeczenie KIO. Zgodnie z orzeczeniem Izby oferta GPP została odrzucona – ze względu na brak jednego z podpisów.

Ponownie odrzucono też ofertę biura Venit. Jak wyjaśnił Jarząbek, stwierdzono w niej m.in. brak możliwości oceny kosztów proponowanego rozwiązania, szczególnie w kontekście jednego z elementów projektu – wysokiej iglicy, która miałaby stanąć na Rynku. Prócz tego koncepcja nie uwzględniała "elementów wody" w obszarze rynku, a sam projekt nie spełniał oczekiwań zamawiającego, np. w zakresie skal, w których przedstawiono część elementów.

Rzecznik przyznał jednocześnie, że w przetargowej specyfikacji znalazły się m.in. niejasne zapisy. „Zabrakło m.in. sformułowania, że dopuszczamy zmiany w wizji GPP, ale w ramach określonego budżetu - ok. 40 mln zł” - wskazał Jarząbek.

Przebudowa strefy Rondo-Rynek to jedna ze sztandarowych inwestycji Katowic, która na nowo ma ukształtować przestrzeń publiczną ścisłego centrum miasta. Podstawą projektu ma być koncepcja architektoniczna przygotowana przez GPP Grupę Projektową, która została uznana za najlepszą w przeprowadzonym przez miasto międzynarodowym konkursie.

Zdobyła w nim drugie miejsce - pierwszego nie przyznano. Z tego powodu samorząd nie mógł podpisać umowy z biurem z wolnej ręki, ale - zgodnie z prawem zamówień publicznych - musiał ogłosić w tej sprawie kolejny przetarg.

Do pierwszego etapu tego postępowania zgłosiło się sześć firm, cztery zakwalifikowano dalej. Do drugiego etapu zgłoszono tylko oferty koordynowane przez GPP Grupą Projektową i biuro Venit. Oferta biura z Gliwic została odrzucona; jednak oferent odwołał się do KIO.

Przebudowa katowickiego Rynku i jego okolic przygotowywana jest od lat. Dotychczas m.in. wyremontowano kanalizację. Inne prace budowlane objęto dwoma dużymi przetargami. Pierwszy - realizowany - dotyczy przebudowy infrastruktury tramwajowej. Drugi - rozstrzygnięty w styczniu - obejmuje przebudowę przestrzeni publicznych Rynku, a także układu drogowego w najbliższej okolicy. 

W rozstrzygniętym w połowie stycznia przetargu wygrało to samo polsko-hiszpańskie konsorcjum NDI – Balzola, które przebudowuje już w tym miejscu infrastrukturę tramwajową. Konsorcjum zaproponowało cenę 85,7 mln zł - znacząco niższą od tzw. wyceny inwestorskiej, która sięgnęła 176,3 mln zł. Katowicki magistrat prócz tej kwoty zarezerwował kilkadziesiąt milionów złotych na tzw. roboty dodatkowe i uzupełniające, które mają być związane m.in. z nowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych Rynku.

Wobec wydłużającej się perspektywy przygotowania projektu docelowego wyglądu Rynku, kolejne prace budowlane, które ruszą na wiosnę 2013 r., obejmą na razie tylko układ drogowy. W tym czasie planowane jest zakończenie pierwszego etapu przebudowy obejmującego torowiska tramwajowe. Na razie nie wiadomo, jak poważne będzie opóźnienie związane z brakiem projektu przestrzeni publicznych Rynku.