Fabryka Nemex powstanie na terenach inwestycyjnych w Połańcu. Od lutego br. wchodzą one w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.

Według prezesa spółki inwestycja rozszerzy główną działalność firmy. Obecnie zajmuje się ona m.in. instalacją nowoczesnych lamp LED np. do oświetlania ulic. Teraz zamierza także produkować elementy prefabrykowane do budowy energooszczędnych domów i mieszkań.

"Zgodnie z koncepcją naszych architektów inwestycja zostanie zrealizowana na działce w Połańcu o powierzchni 9,33 ha. Powstanie tam fabryka domów z nowoczesnym parkiem technologicznym posiadającym dwie linie produkcyjne" – powiedziała Langer.

Według analiz spółki zatrudnienie w połanieckim zakładzie w 2016 roku wyniesie minimum 1000 osób. "Zobowiązujemy się utrzymać to zatrudnienie przez co najmniej 5 lat" – dodała. Cała inwestycja pochłonie 152 mln zł.

"Pozwolenie dla firmy Nemex oparte jest jeszcze na starych przepisach, czyli sprzed 1 lipca br. i w związku z tym będzie ona mogła korzystać z przywilejów zawartych w tzw. starej mapie pomocy publicznej” – powiedział prezes SSE "Starachowice" Cezary Tkaczyk.

"Można powiedzieć, że tak dobrej informacji dla rynku pracy w naszym regionie jeszcze nie mieliśmy" – powiedział dziennikarzom obecny na konferencji marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas odnosząc się do planów zatrudnienia w fabryce. Dodał, że to ogromna szansa zarówno dla mieszkańców okolicznych powiatów jak i osób, które zdecydowały się wyjechać na emigrację zarobkową.

Specjalny regionalny program wsparcia dla zapewnienia pełnej obsady dla przyszłej fabryki planuje Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Dyrektor tej instytucji, Arkadiusz Piecyk zapewniał we wtorek, że obejmie on działania aktywizacyjne w powiatach położonych na południu i wschodzie regionu: buskim, kazimierskim, opatowskim, pińczowskim, sandomierskim oraz staszowskim. "W tym zakresie będziemy ściśle współpracowali z inwestorem" – podkreślił.

Gmina Połaniec znajduje się w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego tuż przy granicy z Podkarpaciem. Mieszka w niej ponad 12 tys. osób, z czego 8 tys. w samym Połańcu.

Na terenie gminy znajduje się 58 ha terenów inwestycyjnych. 22 ha już są na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice". Trwają starania dotyczące włączenia do nich kolejnych 18 ha, poinformował burmistrz Połańca Jacek Tarnowski.

Większość zatrudnionych w gminie pracuje w przemyśle, głównie energetycznym - Elektrowni Połaniec i powstałych w niej spółkach. W ewidencji działalności gospodarczej gminy figuruje ok. 600 podmiotów, z których większość to mikro- i małe przedsiębiorstwa. Stopa bezrobocia na terenie całego powiatu staszowskiego wyniosła na koniec maja br. 11 proc.
Jesienią w Połańcu zakończy się budowa mostu na Wiśle łączącego Świętokrzyskie z Podkarpaciem. (PAP)