Jak informuje szczeciński magistrat, dzięki programowi mieszkańcy mogą otrzymać dotację np. na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologiczny lub na przyłączenie się do miejskiej sieci cieplnej.

Chętni powinni zgłosić się do urzędu miasta do 24 czerwca br. Od ich liczby zależy wielkość dofinansowania - wyjaśniają urzędnicy.

Środki na realizację programu będą pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poprawa jakości powietrza ma być efektem obniżenia emisji szkodliwych gazów.

W ramach programu rozbudowywane i modernizowane będą sieci ciepłownicze, promowane będzie zastosowanie kolektorów słonecznych. Pieniądze będą także przeznaczane na termomodernizację budynków, na nisko-emisyjny transport miejski czy na projekty edukacyjne. Finansować będą likwidacje kotłowni lub palenisk węglowych poprzez przyłączanie budynków np. do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W pierwszej kolejności dotacje będą mogły być przyznawane osobom zamieszkującym wytypowane przez magistrat najbardziej zagrożone emisją obszary.

W Szczecinie wymagany będzie od mieszkańców wkład własny - nie mniej niż 45 proc. wartości inwestycji.