Przetarg na budowę drogi miasto ogłosiło w październiku ub. r. Postępowanie miało dwa etapy. W pierwszym firmy składały wnioski o dopuszczenie do przetargu. W drugim ratusz prowadził negocjacje z wybranymi oferentami.

O udział w negocjacjach ubiegało się 19 spółek i konsorcjów, w których były podmioty z Austrii, Czech, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii i Polski.

Do etapu negocjacji zakwalifikowało się pięć podmiotów. Proponowane ceny mieściły się w przedziale od 54,7 mln zł do 40,7 mln zł.

W ramach inwestycji w Kołobrzegu powstanie prawie 800-metrowa droga, która będzie biegła m.in. przez dwie estakady o długości 203 metrów i most na rzece Parsęcie o długości 104 metrów.

Przebudowane zostanie również skrzyżowanie ulic Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej, część ulicy Solnej oraz przejazd kolejowy.

Budowa kolejnego odcinka drogi do portu będzie w 85 proc. dofinasowana z unijnych funduszy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja ma być zrealizowana do 31 grudnia 2014 roku. Prace – jak powiedział PAP Kujaczyński – powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Budowa drogi jest częścią podzielonego na trzy etapy zadania pod nazwą „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu”, nazywanego potocznie małą obwodnicą miasta.

Jest to największa w ostatnich latach komunikacyjna inwestycja w Kołobrzegu. Jej całkowity koszt szacowany jest na 250 mln zł.

Realizację projektu miasto rozpoczęło od środkowego odcinka obwodnicy. W czerwcu ub. r. po prawie dwóch latach prac oddano do użytku południowy odcinek trasy. Licząca 5,6 km droga kosztowała 67,1 mln zł, z czego 48,7 mln zł stanowiła unijna dotacja z POIiŚ.

Inwestycję związaną z budową trzeciego, ponad 5,5-kilometrowego fragmentu małej obwodnicy, wyprowadzającego ruch z miasta prawdopodobnie będzie realizować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa małej obwodnicy ma poprawić dojazd do portu, umożliwić dowożenie na jego teren ładunków ponadgabarytowych, takich jak np. śmigła elektrowni wiatrowych oraz wyprowadzić ruch ciężarówek z centrum miasta.