Jak poinformowała PAP rzeczniczka krośnieńskiego magistratu Joanna Sowa, projekt przebudowy obwodnicy był zgłoszony do unijnego dofinansowania już w 2008 r.

„Obwodnica stanowi w naszym mieście odcinek drogi krajowej nr 28, staraliśmy się więc o dofinansowanie kosztów jej przebudowy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w konkursie, który ogłosiło Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). Wówczas, po ocenie pierwszego stopnia, nasz projekt otrzymał 34 punkty i znalazł się na liście rezerwowej” - dodała.

O punktacji decydowało m.in. średnie dobowe natężenie ruchu na obwodnicy. Zajęcie miejsca na liście rezerwowej oznaczało, że projekt uzyska dofinansowanie w przypadku, gdy zwolnią się środki lub powiększona zostanie ich pula.

Jak podkreśliła Sowa, pod koniec lutego projekt Krosna został przesunięty na listę podstawową.

„Zobowiązaliśmy się, że do końca marca przekażemy do CUPT dokumenty potrzebne do końcowej weryfikacji projektu, czyli tzw. oceny merytorycznej. Są to m.in. prawomocne pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe, aktualne analizy ekonomiczno – finansowe oraz zabezpieczenie środków na realizację projektu w budżecie miasta” - powiedziała rzeczniczka.

Od poprawności złożonych dokumentów zależeć będzie ocena ekspertów, która pozwoli podpisać umowę o dofinansowaniu projektu.

Przebudowa krośnieńskiej obwodnicy została podzielona na trzy etapy. Pierwszy zakłada rozbudowę obwodnicy od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. Zręcińską do skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. Składową i Czajkowskiego. Kolejny przewiduje m.in. wzmocnienie nawierzchni na całej długości drogi krajowej położonej w granicach miasta. Ostatni etap to przebudowa skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. Witosa.

Koszt inwestycji, który został przedstawiony w projekcie w 2008 r., to ponad 131 mln zł. Obecnie trwa aktualizacja kosztorysu.

Jeśli samorząd otrzyma unijną dotację, to przebudowa obwodnicy powinna zakończyć się w 2015 r. (PAP)