Pieniądze otrzymają 23 gminy i dwa zakłady komunalne zajmujące się gospodarką wodno-ściekową. To wszystkie podmioty, które startowały w konkursie. Ich wnioski spełniły wszystkie wymagane kryteria oceny. Zrealizują one inwestycje o łącznej wartości 31,5 mln zł (z VAT-em).

Do zdobycia w konkursie było 19,2 mln zł; zostało jednak 4,4 mln zł. Dyrektorka departamentu rozwoju obszarów wiejskich w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku Elżbieta Filipowicz wyjaśniła PAP, że to efekt oszczędności po przetargach, które przeprowadziły gminy. Dodała, że bezzwłocznie rozpocznie się nowy, piąty już konkurs, by te pieniądze wykorzystać. Wnioski będzie można składać od 10 do 30 kwietnia.

Pieniądze dostaną m.in. gminy: Gródek, Szczuczyn, Mielnik, Bielsk Podlaski, Nowe Piekuty, Grajewo i Krypno. Największą dotację - 2 mln zł - otrzyma gmina Gródek, która za 3,3 mln zł będzie rozbudowywać oczyszczalnię ścieków. 2,7 mln zł kosztować natomiast ma przebudowa hydroforni w Bolestach w gminie Bielsk Podlaski. Gmina dostała na ten cel ponad 1,3 mln zł z PROW. Przydomowe oczyszczalnie ścieków powstaną w gminie Wąsosz, która dostała na ten cel 335 tys. zł.

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy będzie np. kontynuował budowę kanalizacji w Porosłach koło Białegostoku. Wartość inwestycji to 2,5 mln zł, a dotacja wynosi 1 mln zł. Gmina Turośl wyda 3,7 mln zł na budowę wodociągu w sześciu wsiach (841 tys. dotacji). Ok. 1 mln zł będzie natomiast kosztować modernizacja oczyszczalni ścieków w Narwi, z czego połowę stanowi unijna pomoc.

Filipowicz podkreśliła, że zapotrzebowanie wśród podlaskich gmin, w typowo rolniczym regionie, na dotacje wspierające inwestycje wodno-kanalizacyjne jest wciąż "ogromne". Od wielu miesięcy trwają starania o pozyskanie kolejnych 45 mln zł na ten cel. Pieniądze mają pochodzić z innych elementów programu, gdzie nie są wykorzystywane. Ostatecznych decyzji jednak jeszcze nie ma.

Pieniądze z PROW w puli, którą dysponuje samorząd województwa podlaskiego na lata 2007-2013 kończą się. W 2014 r. do rozdzielnia w konkursach zostały jeszcze 34 mln zł, którymi dysponują Lokalne Grupy Działania - informował wcześniej urząd marszałkowski w Białymstoku. Na lata 2007-2013 Podlaskie miało do wydania z PROW 550 mln zł.(PAP)