Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. poinformował we wtorek, że trzy projekty zgłoszone przez spółkę znalazły się wśród 16 polskich rekomendowanych przedsięwzięć w zakresie transportu, które Komitet Koordynacyjny CEF Transport zatwierdził do dofinansowania ze środków Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF - z ang. Connecting Europe Facility). Spółka poinformowała, że dwa przedsięwzięcia otrzymały najwyższe, dopuszczalne w ramach tego programu dofinansowanie na poziomie 85 proc.

93,7 mln euro z UE ma być przeznaczone na pogłębienie toru wodnego oraz modernizację Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej, Nabrzeża Mew, Oliwskiego, Zbożowego oraz Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Wewnętrznym. Wartość inwestycji to ponad 110,2 mln euro. Dla wszystkich zadań zostały złożone już wnioski o pozwolenia na budowę i ostatnie z nich mają być wydane we wrześniu br.

24,4 mln euro Port w Gdańsku ma otrzymać na rozbudowę i modernizację sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym. Budowa i przebudowa ulic o łącznej długości 7,2 km oraz torów o łącznej długości 10 km ma kosztować ponad 28,7 mln euro.

Dotacja pół miliona euro ma być przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowej i środowiskowej dla infrastruktury kolejowej dla terenów na zapleczu Nabrzeża Dworzec Drzewny oraz infrastruktury drogowej dotyczącej ulicy Ku Ujściu. Projekt studyjny o wartości 1 mln euro ma być realizowany w partnerstwie z miastem Gdańsk.

Podano, że dofinansowanie unijne w wysokości prawie 119 mln euro z funduszu CEF będzie, jak dotąd, najwyższym w historii portu. Umowy w sprawie dofinansowania mają być podpisane przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w drugiej połowie roku. Przygotowania do realizacji inwestycji trwały od ponad trzech lat. Obecnie trwają procedury wydawania pozwoleń na budowę dla większości zadań.

Port przekonuje, że planowane inwestycje pozwolą na unowocześnienie infrastruktury poprawiającej dostęp do portu zarówno od strony lądu, jak i wody. Ich efektem będzie nie tylko poprawa bezpieczeństwa żeglugi w Porcie Gdańsk, ale też usprawnienie ruchu na lądzie. W 2015 r. w porcie przeładowano rekordowe, prawie 36 mln ton towarów. Spółka szacuje, że dynamika tegorocznych przeładunków wskazuje, że w 2016 r. może być obsłużonych ok. 40 mln ton. Strategia Rozwoju portu do roku 2027, oparta o dane światowe, wykazuje, że w roku 2030 wolumen przeładunkowy Portu Gdańsk może wynieść około 100 mln ton.

Wśród projektów rekomendowanych przez Komitet Koordynacyjny CEF Transport o przyznaniu środków znalazł się także projekt o wartości 141,5 mln euro zgłoszony przez PKP PLK, którego celem jest poprawa infrastruktury kolejowej do Portu Gdańsk. Dofinansowanie z UE to prawie 116 mln euro. „To oznacza, że już wkrótce do Portu Gdańsk popłynie ponad 1 mld zł środków unijnych, z tego ponad 0,5 mld zł na projekty realizowane bezpośrednio przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk” – podała spółka. Firma oceniła, że „taka decyzja Komisji Europejskiej jest potwierdzeniem niebagatelnego znaczenia Portu Gdańsk na mapie Transeuropejskiej Sieci Transportowej Unii Europejskiej i jego perspektywicznego znaczenia w kontekście rozwoju mapy logistycznej starego kontynentu”.

Jak podała KE, do projektów rekomendowanych zakwalifikowano 16 polskich przedsięwzięć na łączną kwotę dofinansowania prawie 1,9 mld euro. Wśród beneficjentów są: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (administrator krajowej infrastruktury drogowej), PKP PLK (administrator krajowej infrastruktury kolejowej), Cargotor, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. (PAP)