Województwo łódzkie ma znaczący potencjał w zakresie odnawialnych źródeł energii. W Uniejowie powstało pierwsze w Polsce uzdrowisko termalne wykorzystujące zasoby wód geotermalnych, a w Poddębicach istnieje jedna z największych w kraju instalacji słonecznych do podgrzewania wody, natomiast na górze Kamieńsk - park wiatrowy.

Obok tych dużych projektów realizowane są także mniejsze na obszarach wiejskich. Gminy pozyskują na nie fundusze unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

W ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) pięć projektów dot. odnawialnych źródeł energii otrzymało ostatnio łącznie ponad 4,4 mln zł unijnego dofinansowania.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka marszałka woj. łódzkiego Joanna Blewąska, w gminie Rokiciny powstały pompownie wraz z instalacjami centralnego ogrzewania – służyć one będą świetlicom wiejskim w Łaznowskiej Woli oraz w Nowych Chrustach. Gmina pozyskała prawie 500 tys. zł funduszy unijnych, a całkowity koszt projektu wyniósł 762 tys. zł.

Zakończył się też projekt stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Poddębice i Zadzim – Kraina bez barier”. Polegał on na zakupie i montażu kolektorów słonecznych na budynku weterynaryjno-hipoterapeutycznym w miejscowości Zadzim. Połowę kosztów dofinansowała UE, czyli 15 tys. zł.

W trakcie realizacji są trzy projekty.

Gmina Rzeczyca zdecydowała się na przebudowę systemów grzewczych w obiektach komunalnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła. Nowe systemy grzewcze zyskają obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy, Sadykierzu i Luboczy oraz centrum rekreacyjno–sportowe w Kanicach. Łączny koszt inwestycji to 1,5 mln zł, a unijne dofinansowanie - 919 tys. zł.

Gmina i miasto Drzewica prowadzą projekt "Instalacja pomp ciepła i kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej". Całkowity kosz wyceniono na ponad 3 mln zł, z których ponad połowa to unijne wsparcie.

Zaplanowano remont instalacji centralnego ogrzewania z montażem pompy ciepła w budynkach szkół podstawowych w Brzustowcu, Domasznie oraz Radzicach Dużych. Powstają też instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody w budynkach Klubu Sportowego Gerlach Drzewica i Ludowego Klubu Kajakowego w Drzewicy.

Gmina Kiełczygłów wesprze przedszkole, szkoły oraz urząd gminy. Z Unii pozyska 1,5 mln zł, a całkowity koszy wynieść ma niemal 2 mln zł. W ramach projektu powstają pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla przedszkola w Kiełczygłowie, budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie oraz szkoły podstawowej w Chorzewie.