Zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW), Roman Wójcik i prezydent miasta Paweł Adamowicz podpisali umowę o dofinansowaniu projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich” w wysokości 80,7 mln zł z NFOŚIGW. W spotkaniu uczestniczyli wiceminister środowiska Mariusz Gajda oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Prezydent miasta Paweł Adamowicz powiedział, że dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW w najbliższych 3-4 latach uda się zbudować przede wszystkich trzy nowe zbiorniki retencyjne, ponad 9 km kanalizacji deszczowej na terenie osiedli: Osowa, Kokoszki i Strzyża oraz uregulować ok. dwóch kilometrów potoków i strumyków m.in. w Kokoszkach. „Inwestycje pochłoną w sumie ponad 131 mln zł” – dodał. Prace już trwają i będą prowadzone do 2021 roku.

Zwrócił uwagę, że z powodu intensywnej rozbudowy, urbanizacji Gdańska w przyszłości potrzeby związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta będą rosły. W minionych kilkunastu latach w Gdańsku doszło do dwóch powodzi, które spowodowały znaczące szkody, w 2001 i w ubiegłym roku. Powiedział, że po powodzi w mieście 16 lat temu, w Gdańsku na rozbudowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych mogło być wydane ok. 600-700 mln zł.

Wiceminister środowiska Mariusz Gajda zauważył, że do powodzi, do jakich doszło m.in. w Gdańsku doprowadziły nie tylko działania natury, ale też działania ludzkie. Powiedział, że w Sejmie procedowane jest obecnie nowe Prawo Wodne, które – jak powiedział – „zmienia podejście do przeciwdziałania powodziom”. „Zostaną wprowadzone pewne obowiązki i opłaty związane z tzw. utraconą retencją” – dodał. Wyjaśnił, że chodzi o to, aby tam, gdzie powierzchnia jest utwardzana, powstają nowe osiedla – powstawały też np. zbiorniki retencyjne. „Miasto nie ma szans, żeby przy tak szybkiej rozbudowie nadążyć z budową nowych zbiorników i ten obowiązek będzie częściowo przerzucony na tych, którzy budują” – tłumaczył.

Zastępca prezesa NFOŚIGW, Roman Wójcik wyjaśnił, że przy ocenie wniosków o dofinansowanie zwracana była uwaga przede wszystkim na to, aby dotyczyły one inwestycji nie tylko w zakresie odprowadzania wody opadowej. „Chodzi o to, aby woda była maksymalnie wykorzystywana np. w zbiornikach retencyjnych, do nawadniania terenów zielonych czy zasilania fontann” – dodał.

W ramach projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich” w Gdańsku realizowana jest obecnie budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Strzyża i w dzielnicy Osowa (w rejonie ul. Keplera). Dzięki dofinansowaniu powstaną nowe zbiorniki retencyjne – na Osowej, w Kokoszkach (na potoku Strzelniczka) i w rejonie Jaśkowej Doliny. Projekt obejmuje również regulację potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II, budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grottgera (kolektor Kołobrzeska) i zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza św. Franciszka (rejon ul. Kartuskiej).

Zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej, Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że miasto planuje kolejne inwestycje zwiększające zabezpieczenie przed powodzią. Zamierza m.in. budować kolejne zbiorniki retencyjne oraz kontynuować budowę tzw. „Kanału Ulgi” dla potoku Strzyży, którego I etap został już zrealizowany pod ulicą Wajdeloty. (PAP)