Wnioski ws. udziału w tym programie złożyło ponad 10 proc. wszystkich producentów rolnych występujących o dopłaty bezpośrednie w woj. lubuskim. Rolnikom z tytułu udziału w programie wypłacono prawie 102 mln zł - poinformował PAP kierownik biura działań społecznych i środowiskowych oraz płatności bezpośrednich Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Andrzej Trzop.

Dopłaty z tego źródła przysługują rolnikom, którzy stawiają na wdrażanie przyjaznych środowisku praktyk rolniczych, pozwalających m.in. na ograniczenia strat biogenów poprzez tworzenie tzw. stref buforowych, nasadzanie drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych i rowów melioracyjnych, stosowanie wsiewek i międzyplonów.

Dzięki stosowaniu naturalnych metod wspomagania produkcji, odchodzi się m.in. od stosowania nawozów i chemicznych środków ochrony roślin.
W Lubuskiem liczba gospodarstw realizujących programy rolnośrodowiskowe z roku na rok rośnie, np. tylko w roku 2011 do programu przystąpiło 818 producentów. Rolnicy mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie realizując jeden lub kilka z 9 pakietów objętych tym dofinansowaniem.
„Największym zainteresowaniem cieszą się pakiety związane z prowadzeniem gospodarstw ekologicznych, ekstensywnym gospodarowaniem na łąkach i pastwiskach oraz ochroną zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych. Najmniejszym - realizacja pakietów związanych z utrzymaniem stref buforowych, do czego zgłosiło się tylko 6 rolników” - powiedział PAP Andrzej Trzop.

Rolnicy chcąc skorzystać z pomocy finansowej w ramach programu rolnośrodowiskowego muszą zlecić przygotowanie planu działalności rolnośrodowiskowej osobie posiadającej uprawnienia, czyli doradcy rolnośrodowiskowemu, a w przypadku realizacji pakietów związanych z ochroną zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych - uprawnionemu ekspertowi przyrodniczemu.

Na podstawie takiego planu producent rolny prowadzi działalność rolniczą w swoim gospodarstwie. Przestrzeganie planu jest podstawą do wnioskowania o dofinansowanie w związku z realizacją programu rolnośrodowiskowego.
W regionie lubuskim największe zainteresowanie uczestnictwem w tym programie występuje w powiatach zielonogórskim (14 proc. wniosków zgłoszonych w regionie), krośnieńskim i gorzowskim (po 13 proc.), a najmniejsze - w powiecie wschowskim (ok. 2 proc.).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (ROW). Dokument określa cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których są wspierane działania dotyczące tej problematyki. (PAP)