"To duży sukces Ministerstwa Środowiska" – podkreśla "Gazeta Polska Codziennie".

W ubiegłym roku Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, który będzie obowiązywał do 2022 r. Jak poinformował wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, zgodnie z założeniami planu przede wszystkim należy zapobiegać wytwarzaniu odpadów oraz stworzyć niezbędną infrastrukturę do ich selektywnego zbierania u źródła, tak aby zapewnić efektywny recykling – czytamy w artykule.

"Chcemy poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, dlatego od 1 lipca na terenie całej Polski obowiązują jednolite zasady selektywnego zbierania odpadów. Ich określenie było jednym z warunków ex ante, którego spełnienie pozwoli na wykorzystanie unijnych funduszy na infrastrukturę gospodarki odpadami w wysokości 1,3 mld zł. Środki te mogą być przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych" – zaznaczył w swej wypowiedzi dla "GPC" wiceminister.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o odpadach. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Od 1 lipca w całej Polsce odpady komunalne musza być dzielone na cztery frakcje, co pozwala je przetwarzać i odzyskiwać cenne surowce – przypomina dziennik.

"Polska do roku 2020 musi osiągnąć 50 proc. recyklingu odpadów komunalnych. Obecnie wynosi on zaledwie 26 proc." – wyjaśnił wiceminister MAzurek. Dodał też, że nowe zasady segregacji odpadów nie powinny wpłynąć na wzrost cen ich wywozu dla mieszkańców. (PAP)