Chodzi o realizację unijnej koncepcji gospodarki w obiegu zamkniętym, której głównym celem jest zmniejszenie produkcji odpadów oraz zwiększenie odzysku cennych surowców.

NFOŚiGW poinformował w środę, że taki pilotaż prowadzić będą gminy: Krasnobród (woj. lubelskie), Tuczno (woj. zachodniopomorskie), Wieluń (woj. łódzkie), Łukowica (woj. małopolskie), Sokoły (woj. podlaskie). Nabór wniosków na realizację projektów w tych samorządach rozpocznie się 7 sierpnia i potrwa do 15 grudnia br. Budżet wynosi do 45 mln zł, w tym na dotacje zarezerwowano 20 mln zł, a na pożyczki 25 mln zł.

Fundusz tłumaczy, że pieniądze będzie można wydać m.in. na budowę systemów selektywnego zbierania odpadów, rozwój infrastruktury wspierającej zapobieganiu powstawania śmieci, bądź na inwestycje pozwalające ograniczać zużycie prądu i energii cieplnej. Na wsparcie liczyć też mogą projekty edukacyjne.

Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego, zarejestrowane na terenie RP osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoby fizyczne.

Program realizowany będzie w latach 2017-2020, a umowy z inwestorami będzie można podpisać do końca grudnia 2018 r.

Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące realizacji gospodarki w obiegu zamkniętym zakładają m.in. osiągnięcie 75 proc. poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych oraz 65 proc. odpadów komunalnych do 2030 r. dla całej wspólnoty. Państwa UE będą musiały też zdecydowanie ograniczyć składowanie odpadów na wysypiskach.

W 2020 r. zgodnie z prawem UE musimy bowiem uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Obecnie ten poziom wynosi 26 proc., a rocznie wskaźnik ten wzrósł zaledwie o 0,7 proc. (PAP)