W czwartek przedstawiciele siedmiu samorządów podpisali tzw. pre-umowy na dofinansowanie działań z zakresu termomodernizacji z zarządem województwa świętokrzyskiego.

Największy projekt – wart ponad 13 mln zł i dofinansowany kwotą 5 mln zł – zrealizuje powiat buski. Projekt zakłada termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie powiatów buskiego i pińczowskiego. Przeprowadzone zostaną prace, których efektem będzie obniżenie zapotrzebowania na ciepło w 13 obiektach użyteczności publicznej.

W ramach projektu zostaną zmodernizowane cztery źródła ciepła, w tym: kotłownia koksowa zostanie zastąpiona gazową kondensacyjną, a kotłownia węglowa – olejową. Projekt obejmuje też m.in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie dachów i elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Partnerami powiatu buskiego w realizacji inwestycji są powiat pińczowski oraz gminy: Gnojno, Nowy Korczyn i Wiślica.
Gmina Jędrzejów zrealizuje wart 11,1 mln zł projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, na który otrzyma 5 mln zł dofinansowania. Projekt obejmie prace remontowo-budowlane w 12 budynkach: szkołach, przedszkolach, bibliotece i przychodni w Jędrzejowie oraz okolicznych miejscowościach.

Gmina Chmielnik planuje przebudowę kotłowni miejskiej węglowej na gazową. Gmina Oksa zbuduje kotłownię ekologiczną w zespole placówek oświatowych. Gmina Starachowice planuje prace remontowo–budowlane, w tym docieplenie budynków, w trzech placówkach oświatowych i Starachowickim Centrum Kultury.

Powiat pińczowski zamierza przebudować system ciepłowniczy trzech obiektów oświatowych i domu pomocy społecznej. Zmodernizowane zostaną istniejące trzy kotłownie opalane gazem lub olejem opałowym oraz wybudowana zostanie jedna dodatkowa kotłownia i zamontowany zostanie zestaw solarny.

Rzeczniczka urzędu marszałkowskiego Iwona Sinkiewicz powiedziała PAP, że są to kolejne samorządy, które otrzymają dofinansowanie na termomodernizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektów związanych z termomodernizacją, ciepłownictwem i energetyką odnawialną wynosi 177 mln zł, a wartość unijnego dofinansowania to 75 mln zł. (PAP)

agn/ drag/