Według danych przekazanych PAP przez BGK, w pierwszym roku funkcjonowania programu MdM umowy z bankiem podpisało 6727 osób samotnych, co stanowi 51,95 proc. wszystkich zawartych umów. Osoby samotne to zatem największa grupa dotychczasowych beneficjentów programu.

Drugą taką grupą, choć już dwukrotnie mniejszą, są małżeństwa bezdzietne. Państwowe wsparcie dotyczyło 3168 umów z takimi małżeństwami - czyli 24,47 proc.

W zestawieniu BGK uderza znacznie mniejszy udział małżeństw wielodzietnych, a także osób samotnie wychowujących dzieci. Małżeństwa z jednym dzieckiem to 16,46 proc. zawartych umów, było ich 2131. Wsparcie państwa dotyczyło też 419 małżeństw z dwójką dzieci - 3,24 proc. i tylko 36 małżeństw z trójką dzieci - 0,28 proc. zawartych umów.

Osoby samotnie wychowujące dzieci mają jeszcze niższy udział w programie. W przypadku osób z jednym dzieckiem zawarto 433 umowy - stanowi to 3,34 proc. wszystkich umów, a osoby samotnie wychowujące dwójkę dzieci stanowiły 0,26 proc. zrealizowanego programu - 34 umowy. Według danych BGK nie zawarto ani jednej umowy z rodzicem samotnie wychowującym trójkę lub więcej dzieci.

Tak niski udział rodzin i osób wielodzietnych w programie to jeden z najważniejszych powodów, dla którego resort infrastruktury zdecydował o nowelizacji ustawy "o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych", regulującej zasady programu MdM. Jak poinformował Stanisław Kudroń z Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, projekt nowelizacji zaproponowany przez MIR został już przekazany do akceptacji rządu.

Jak zapewnił Kudroń, w nowelizacji zapisano m.in. szerszy niż dotychczas pakiet prorodzinny, który miałby obowiązywać od przyszłego roku. Finansowe wsparcie państwa w przypadku rodzin lub osób z dwójką dzieci wzrośnie z 15 proc. do 20 proc. tzw. wartości odtworzeniowej mieszkania. Rodzina lub osoba z trójką dzieci otrzyma 30 proc. tej wartości (obecnie jest to także 15 proc.).

Ponadto rodziny lub osoby z trójką dzieci będą mogły liczyć na dofinansowanie do powierzchni 65 m2 mieszkania (w innych przypadkach jest to 50 m2). „Obrazowo można powiedzieć, że po nowelizacji dofinansowaniem dla rodzin z trójką dzieci zostanie objęty dodatkowy pokój. Warunkiem jest, żeby kupowany lokal był nie mniejszy niż te 65 m2" - wyjaśnił Kudroń.

Istotnym elementem zaproponowanych przez resort zmian jest też zniesienie wymogu pierwszego mieszkania dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. W założeniach resortu takie rodziny będą mogły korzystać w 2015 r. z dofinansowania w ramach programu MDM nawet wtedy, gdy mają już swoje mieszkanie, ale chcą poprawić swoje warunki bytowe.

Zdaniem Kudronia taki pakiet zapewnia większy udział rodzin i osób wielodzietnych w programie. Podobne nadzieje formułuje państwowy BGK. MIR utrzymał jednak ograniczenie wiekowe w programie - to wiek do 35 lat dla uczestników. W przypadku małżeństw to ograniczenie musi spełniać młodszy z małżonków.

Dlatego w nieformalnych rozmowach z PAP przedstawiciele instytucji realizującej program przyznają, że ograniczenie wiekowe w przypadku rodzin lub osób z trójką lub więcej dzieci powinno zostać zmienione. Najczęściej wymienianym granicznym wiekiem, który powinien przesądzać o dostępności programu dla takich rodzin jest 40 lat.

Taką ocenę, już wprost, potwierdzają eksperci z rynku nieruchomości. Co więcej, posługują się przy tym danymi, którymi dysponuje strona państwowa odpowiedzialna za program. Marcin Krasoń, analityk z firmy Home Broker przyznaje, że ograniczenie wiekowe utrzymane na poziomie 35 lat może być problemem dla realizacji programu w stosunku do rodzin i osób wielodzietnych. "Jak wskazują statystyki przytoczone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ponad 30 proc. trzecich dzieci rodzonych jest przez matki po 35. roku życia, co oznacza, że duża część potencjalnych beneficjentów programu MdM zostanie zablokowana przez warunek wieku" - podkreśla Krasoń.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za zwiększeniem dostępności programu MdM dla rodzin wielodzietnych, poza prorodzinną polityką państwa, może być wartość udzielonej w 2014 r. pomocy. Według danych przedstawionych przez BGK, do programu zakwalifikowano 14 829 wniosków, z czego 9 257 zyskało akceptację na 2014 r., a pozostałe na lata późniejsze. Wysokość przyznanego dofinasowania to obecnie ponad 339 mln zł., z czego 200 mln zł przyznano na 2014 r. Limit pomocy, do jakiej zobowiązało się państwo w ramach programu, wynosił w 2014 r. 600 mln zł; w przyszłym roku ma to być 715 mln zł.

Resort infrastruktury - pytany przez PAP, co ostatecznie przesądziło o utrzymaniu ograniczenia wiekowego na poziomie 35 lat mimo postulatów jego podniesienia, do czasu publikacji depeszy nie udzielił w tej kwestii odpowiedzi.

Ostateczna decyzja o kształcie nowelizacji programu MdM należy do rządu, który zdecyduje, jaka będzie ostateczna jej wersja, zanim przekaże ją do akceptacji Sejmu. Zmiany w programie mogą zostać też przeforsowane przez posłów podczas prac w Sejmie.(PAP)