"Przyjęliśmy jedno założenie - żadnej z zaplanowanych w programie inwestycji nie skreślamy, nie rezygnujemy nawet z tych, które zostały dopisane w ostatnim czasie - w okresie kampanii wyborczej w 2015 r. Pytanie, jak ustawimy kolejność realizacji tych inwestycji, na ile uda nam się zracjonalizować koszty, pozyskać dodatkowe środki na budowę i zaangażować środki niepubliczne - prywatne - w budownictwo drogowe" - powiedział Szmit.

Wiceminister przypomniał, że resort otrzymał Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przyjęty przez poprzedni rząd - we wrześniu 2015 r., kiedy to "podwojono jego merytoryczny zasięg", nie zmieniając limitu finansowego (wartość zadań w programie to 200 mld zł, a limit finansowy - 107 mld zł). Zakłada on budowę 3840 km nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych.

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz
Patrycja Antoniak, Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Krzysztof Andrzej Wąsowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Szmit przedstawił też zakładany rozkład wydatków w ramach programu w najbliższych latach.

"Planujemy, że w 2017 r. te wydatki na program (...) to blisko 15 mld zł, w 2018 r. - ok. 18 mld zł i podobna kwota w 2019 r. Od 2020 r. mówimy o spadku wydatków, ale mam nadzieję, że od 2021 r. gdy zacznie funkcjonować nowa unijna perspektywa i przybędą dodatkowe źródła finansowania budownictwa drogowego (…), da to powód do rozmowy z resortem finansów i rządem, by otrzymać kolejny limit na budownictwo drogowe - aby móc zrealizować wszystkie zadania, które są w Polsce potrzebne" - powiedział.

Jak wynika z przestawionych przez Szmita danych, obecnie w programie są realizowane inwestycje o wartości 48,8 mld zł, a przetargi dotyczą przedsięwzięć na kwotę 32 mld zł.(PAP)