Jak poinformowała we wtorek Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP PLK, zakończenie wszystkich prac, których wykonawcą jest Skanska zaplanowano w połowie 2017 r.

Udogodnieniami dla pasażerów będą wyższy peron i antypoślizgowa nawierzchnia. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w nowe wiaty, ławki, oświetlenie, megafony i tablice informacyjne. Odnowiona zostanie także kładka nad torami i dojście do peronu.

Prace na stacji obejmą obiekty inżynieryjne, dziewięć kilometrów torów stacyjnych, 21 rozjazdów, dwa przejazdy kolejowo-drogowe, sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem. Zastosowanie specjalnych podkładów i mat antywibracyjnych oraz montaż szyn bezstykowych ograniczy hałas przejeżdżających pociągów.

Po odnowionych torach pociągi pasażerskie będą mogły jeździć prawie trzykrotnie szybciej niż obecnie - z prędkością 100 km/h, a towarowe 70 km/h.

Zmodernizowana stacja Libiąż usprawni transport towarów, w tym przede wszystkim węgla kamiennego z pobliskiej kopalni „Janina”. Dzięki nowemu połączeniu bocznicy z torami głównymi pociągi jadące od strony Chrzanowa będą mogły wjeżdżać bezpośrednio na teren kopalni bez potrzeby przejeżdżania przez stację Libiąż. Modernizacja nie wpłynie na ruch kolejowy i nie będzie powodowała zakłóceń w ruchu kopalni.

W ramach prac przebudowane zostaną dwa przejazdy kolejowo-drogowe w Libiążu przy ulicy Kamiennej i ulicy Orzeszkowej. Oba zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia sygnalizacyjne i rogatki. (PAP)