W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy powstała nowa linia tramwajowa do dworca głównego PKP. Odcinek o długości 1,75 km został otwarty w listopadzie 2012 r. Oprócz budowy torowiska przebudowano także ulice i chodniki, wykonano ścieżki rowerowe i instalacje nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej. Wartość inwestycji to prawie 80 mln zł, a wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 34 mln zł.

Z kolei w Grudziądzu trwa modernizacja sieci tramwajowych. W pierwszym etapie remont kapitalny przeszło 6 wysłużonych tramwajów. Kolejny obejmuje modernizację i rozbudowę infrastruktury. Większość odcinków z jednym torem zostanie rozbudowanych do dwutorowych. Modernizacji zostanie też poddana towarzysząca linii tramwajowej infrastruktura, w tym przystanki, jezdnie i chodniki. Zakończenie remontu planowane jest na jesień tego roku.

Dofinansowanie na realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to 24,6 mln zł.

(www.kujawsko-pomorskie.pl)