Strażnicy pouczyli 74 osoby, a w ośmiu przypadkach wnioski o ukaranie skierowali do sądu.

"W sytuacjach spornych pobierane są próbki popiołu, które następnie przekazujemy do analizy laboratoryjnej celem stwierdzenia, czy w popiele były obecne substancje zabronione. W tym sezonie grzewczym do badania przekazanych zostało 15 próbek" – podał Anioł.

1 lipca 2017 r. weszła w życie tzw. "przejściowa" uchwała antysmogowa dla Krakowa. Zgodnie z nowymi przepisami do ogrzewania domu nie można używać paliw niskiej jakości, mułów i flotów węglowych oraz drewna o wilgotności powyżej 20 procent. Od 1 września 2019 roku w mieście będzie obowiązywać całkowity zakaz używania paliw stałych do ogrzewania.

Był to pierwszy sezon grzewczy, w którym strażnicy miejscy zwracali uwagę, czy właściciel pieca ma odpowiedni certyfikat świadczący o tym, że paliwo, którego używa, spełnia odpowiednie parametry. Od października pouczenia otrzymało 479 osób, które takich certyfikatów nie miały.

Kontrolę jakości spalanych paliw może prowadzić straż miejska lub gminna. Osoby, które nie stosują się do przepisów, mogą zostać pouczone, a jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, otrzymać karę nagany lub grzywny sięgającej do 5 tys. zł.

W poprzednim sezonie grzewczym (od 1 października 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.) strażnicy miejscy przeprowadzili w Krakowie 3 tys. 883 kontrole. Ujawnili 417 nieprawidłowości. Nałożyli 228 mandatów karnych na kwotę 30 tys. 650 zł, pouczyli 165 osób, a w 24 przypadkach przygotowali notatki konieczne, by wniosek o ukaranie skierować do sądu. (PAP)