Nowy program ma być uchwalony jeszcze w tym roku. W przyszłym na jego realizację może zostać przeznaczony ok. 1 mln zł. To jednak wystarczy tylko na dotacje (do 5 tys. zł) dla ok. 200 osób, wspólnot mieszkaniowych czy firm, które zdecydowałyby się na budowę zbiornika do gromadzenia deszczówki.

– Trzeba od czegoś zacząć, tłumaczy Wojciech Wojtowicz, przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Miasta, pomysłodawca „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”. Przyznaje, że na razie skala pomocy będzie na tyle mała, że trudno mówić o ochronie przeciwpowodziowej poprzez retencję. Dodaje, że wiele osób i firm na własny koszt buduje takie zbiorniki, gromadząc deszczówkę na potrzeby podlewania ogrodów, a nawet do celów użytkowych. – Więc za jakiś czas będzie widać efekty w postaci zmniejszenia spływu wód opadowych, np. podczas takich nawałnic, jakie były ostatnio, podkreśla radny Wojtowicz.

Pieniądze na dotacje będą pochodzić z budżetu miasta, Wojewódzkiego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. (PAP)