Na ukończeniu jest odcinek tunelu pomiędzy ulicami Niciarnianą i Kopcińskiego. Zakończył się już montaż szyn, obecnie trwa montaż urządzeń sterowania ruchem oraz budowa ostatniego 155-metrowego odcinka tunelu pod ulicą Kopcińskiego.

Tunel ma w sumie 1,7 km długości i kończy się 16,5 m pod ziemią; według PKP PLK jego budowa stanowiła duże wyzwanie konstrukcyjne ze względu na trudny geologicznie teren i obecność wód podziemnych. Grubość zewnętrznych ścian tunelu przekracza 1 m, natomiast płyty górnej sięga 2,5 m.

Na dworcu zakończyło się szklenie trzech tzw. świetlików. To pokryte szkłem kopuły, przez które światło słoneczne będzie docierało na najniżej położony poziom peronów. Na stacji kolejowej - 16 metrów pod ziemią - wykonawca zbudował już cztery perony. Trzy z nich o długości 400 metrów i jeden – 300 metrów. Trwa montaż instalacji odwodnieniowej i wentylacyjnej oraz montaż instalacji przeciwpożarowej.

Cała inwestycja, w tunelu i na dworcu, obejmuje montaż 12,5 km torów. Pierwsze przejazdy pociągów technicznych do nowego dworca zaplanowano pod koniec tego roku. Według wcześniejszych zapowiedzi PKP PLK, odbiory techniczne i pozwolenia na użytkowanie wykonawca będzie mógł skończyć latem 2016 r., a dworzec powinien zostać udostępniony podróżnym wczesną jesienią przyszłego roku.

Dworzec Łódź Fabryczna ma być jednym z najnowocześniejszych dworców kolejowych w Europie, kluczowym elementem Nowego Centrum Łodzi oraz istotną częścią tzw. węzła multimodalnego, który ma połączyć kolej, autobusową komunikację dalekobieżną, komunikację miejską oraz ruch samochodowy.

Obiekt będzie miał trzy poziomy. Na pierwszym, osiem metrów pod ziemią, znajdzie się dworzec kolejowy z poczekalnią, kasami czy obiektami komercyjnymi. Tutaj mieścić się będzie też wielostanowiskowy przystanek autobusowy dla autobusów dalekobieżnych i trzykondygnacyjny podziemny parking na niemal 1000 aut. Na drugim poziomie - 16,5 m pod ziemią - znajdzie się stacja kolejowa z czterema peronami i ośmioma torami. Natomiast na poziomie "zero" będą główne wejścia do budynku dworca.

Inwestycja jest realizowana przez konsorcjum firm - Torpol, Astaldi, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor oraz Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów. Wartość kontraktu to ponad 1,75 mld zł brutto. PKP PLK podpisały umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, a prace współfinansowane przez UE mają zostać wykonane i rozliczone jeszcze w tym roku. Na realizację inwestycji wydano już ponad 1 mld zł.(PAP)