O wydaniu przez KE decyzji potwierdzającej unijny wkład dla projektu poinformowało ministerstwo infrastruktury i rozwoju.

Projekt obejmuje budowę kotła wraz z instalacją magazynowania i podawania biomasy. Kocioł ma spalać rocznie 350 tys. ton biomasy, w 80 proc. odpady leśne, w 20 proc. odpady i produkty rolne. Kocioł będzie korzystać z istniejącej turbiny, która dotychczas była jednostką rezerwową dla innych bloków. Według Taurona, turbina jest jeszcze w dobrym stanie technicznym, pozwalającym jej na wieloletnią pracę. Równolegle z budową kotła projekt przewiduje modernizację części elektrycznej dla potrzeb budowy jednostki wytwórczej.

W całej elektrowni Jaworzno III pracuje obecnie dziewięć bloków na węgiel o łącznej mocy elektrycznej 1535 MW.(PAP)