Miejski Zarząd Dróg wnioskował o przesunięcie terminu realizacji inwestycji z powodu utrzymywania się przez dłuższy czas niskiego stanu Wisły, co uniemożliwiło wykonanie na czas części zadań określonych w harmonogramie. Centrum Unijnych Inwestycji Transportowych, które jest stroną umowy na dofinansowanie projektu ze środków UE, uznało, że przedstawione okoliczności faktycznie uniemożliwiły zakończenie prac w terminie, więc zmiana umowy jest "dopuszczalna i uzasadniona".
Decyzja Centrum Unijnych Inwestycji Transportowych pozwala na zawarcie przez inwestora aneksu do umowy z generalnym wykonawcą, dotyczącego terminu zakończenia robót budowlanych.

Generalnym wykonawcą mostu, którego budowa rozpoczęła się w listopadzie 2010 r., jest konsorcjum firm Strabag sp. z o.o. (lider) i Strabag AG (partner). Wartość całego projekty wynosi 753 mln zł, a miasto ma zagwarantowane 327 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Stalowy most będzie miał dwa przęsła łukowe po 270 m długości każde, wsparte na jednej podporze centralnej w rzece. Cała trasa wraz z dojazdami wyniesie 4,1 km. Przeprawa o szerokości 30 m będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.

Będzie to drugi most drogowy w Toruniu. Dotychczasowa przeprawa pochodzi z początku XX w. Pierwotnie została wzniesiony przez Prusaków w latach 1907-1910 w Opaleniu (obecnie woj. pomorskie). Po pierwszej wojnie światowej most znalazł się na terytorium Polski, tuż przy granicy z Niemcami. Rozebrano go w latach 1928-29 i w częściach przeniesiono do Torunia. Most, po dobudowaniu trzech przęseł, oddano do użytku w 1932 r.