Zagrożenie występuje przy wysokim stanie rzeki Warty i długotrwałych opadach deszczu. Sytuację ma zmienić modernizacja kanału zbierającego te wody, a także budowa nowej stacji pomp.

Po pracach przygotowawczych, związanych z uporządkowaniem terenu (wycinka drzew, zarośli itp.), rozpoczął się zasadniczy etap inwestycji Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wykonawcą jest firma z Jarocina w Wielkopolsce - poinformował PAP rzecznik zarządu województwa lubuskiego Michał Iwanowski.

Projekt zakłada modernizację – poszerzenie i pogłębienie – Kanału Siedlickiego na odcinku ponad 3 km. Tym kanałem wody z nisko położonego Zakanala są odprowadzane do Warty. Największym elementem jest jednak budowa nowej przepompowni Siedlice wraz z kanałami pomocniczymi. Ponadto zostaną przebudowane rowy melioracyjne.

Inwestycja pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” realizowana jest w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13. Dofinansowanie z funduszy unijnych to 9,9 mln zł, 2,1 mln zł pochodzi z budżetu woj. lubuskiego, a 2,8 mln zł wyłożyło miasto Gorzów.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest we wrześniu br. Efektem inwestycji ma być zabezpieczenie przeciwpowodziowe ponad 400 ha Zakanala. Na terenie całej lewobrzeżnej części Gorzowa Wlkp. mieszka ok. 15,7 tys. osób. (PAP)