W ramach umowy wykonawca wybuduje 9,5 km drogi ekspresowej - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, węzeł drogowy Leszno Południe, oraz łącznik pomiędzy węzłem a drogą krajową nr 5.

Zadanie obejmie również przebudowę dróg, obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd nad i pod nimi, budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu, oraz urządzeń ochrony środowiska.

Spółka Budimex zadeklarowała ukończenie prac w ciągu 20 miesięcy od podpisania umowy i udzieliła 10-letniej gwarancji jakości. Budową 9,5 km drogi na odcinku Leszno Południe - Kaczkowo zainteresowanych było siedem podmiotów. Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył ponad 300 mln zł.

GDDKiA poinformowała, że podpisanie umowy z wykonawcą możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli dokumentów z postępowania przetargowego, przekazanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Na początku lutego GDDKiA podała, że Budimex złożył także najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę tej samej drogi na odcinku Wronczyn - Kościan Południe o długości 19 km. Firma oszacowała wartość zadania na ponad 359 mln zł. Oferty na zaprojektowanie i budowę drogi przedstawiło 10 podmiotów, na inwestycję przeznaczonych było 657 mln zł.

W środę GDDKiA podała, że najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę 19 km drogi S5 Poznań–Wrocław między Radomickiem a Kaczkowem, etap I: Radomicko – Leszno Południe, złożyło konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe S.A z siedzibą w Krakowie oraz partner Mota-Engil, Engenharia e Construcao S.A z siedzibą w Portugali. Konsorcjum oszacowało wartość zadania na ponad 443 mln zł.

W ramach umowy wykonawca wybuduje dwujezdniową drogę z dwoma pasami ruchu i dwa węzły drogowe: Świeciechowa oraz Leszno Zachód. Budową trasy zainteresowanych było siedem podmiotów. Na realizację tego zadania GDDKiA przeznaczyła ponad 483 mln zł.

Powstająca droga ekspresowa S5 ma skrócić czas podróży pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem, ma też skutkować rozwojem gospodarczym regionu oraz zmniejszeniem ruchu tranzytowego przez leżące między stolicami obu województw miejscowości. (PAP)