Zarząd województwa przyjął projekty uchwał pod głosowanie sejmiku województwa śląskiego, dotyczące łączenia tych jednostek, 1 lutego 2017. We wtorek 28 lutego 2017 roku Witold Trólka z biura prasowego urzędu marszałkowskiego przekazał, że w poniedziałek 27 lutego 2017 projekt w sprawie szpitali w Katowicach został uchylony.

Według jego informacji w toku prowadzonych konsultacji strona społeczna obu placówek w Katowicach oraz branżowa Solidarność wyraziły negatywne opinie wobec planowanego połączenia. Oba te szpitale znajdą się w tzw. sieci, jednak zostaną zakwalifikowane do różnych poziomów systemu.

Wcześniej urząd marszałkowski informował, że zamiar łączenia samorządowych placówek to odpowiedź na rządowe plany utworzenia w Polsce tzw. sieci szpitali, która ma obowiązywać od 1 października 2017 roku. Szpitale, które zostaną zakwalifikowane do projektowanego systemu, będą miały zagwarantowane finansowanie świadczeń ze środków publicznych (tzw. ryczałt), ale wyłącznie w tych zakresach, które mieszczą się w ramach określonego poziomu (projekt ustawy przewiduje 6 poziomów w ramach sieci). Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia zostanie zawarta przez placówki, które wejdą do sieci na cztery lata.

 [-DOKUMENT_HTML-]

 

Szpitale, które nie zostaną włączone do systemu, będą ubiegały się o finansowanie świadczeń zdrowotnych w drodze konkursu. Z zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia wynika jednak, że na działalność szpitali w sieci będzie wydatkowane około 90 procent budżetu NFZ przeznaczanego dotychczas na leczenie szpitalne. Pozostałe szpitale będą konkurować o około 10 procent tych środków.

Zgodnie z aktualną wersją projektów aktów prawnych wprowadzających sieć szpitali, Katowickie Centrum Onkologii kwalifikuje się do poziomu szpitali onkologicznych, natomiast Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – do szpitali pierwszego stopnia. Po połączeniu placówek, do którego ostatecznie nie dojdzie, nowy podmiot kwalifikowałby się do poziomu szpitali onkologicznych.

Z informacji przekazanych wcześniej przez śląski oddział wojewódzki NFZ wynika, że w przypadku Katowickiego Centrum Onkologii w ramach przyszłej sieci nie będą finansowane świadczenia z zakresu geriatrii, dermatologii, chirurgii jednego dnia, programów leczenia w ramach chemioterapii niestandardowej i substancji czynnych w ramach chemioterapii niestandardowej. W Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach zakwalifikowanie do pierwszego poziomu (bez połączenia z Katowickim Centrum Onkologii) wyłącza z ryczałtu świadczenia w zakresie ginekologii onkologicznej i okulistyki.

W przypadku połączenia szpitali sytuacja nie zmieniała się w odniesieniu do świadczeń realizowanych obecnie w Katowickim Centrum Onkologii, natomiast świadczenia w zakresie ginekologii onkologicznej i okulistyki udzielane obecnie w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach zostałyby objęte ryczałtem.


Czytaj także: Sieć szpitali po poprawkach - czyli jakie zmiany znalazły się w nowej wersji projektu ustawy?>>>


Po połączeniu nowa placówka funkcjonowałaby w sieci na poziomie szpitali onkologicznych, które zgodnie z projektowanymi przepisami będą miały możliwość realizowania szerszego zakresu świadczeń. Dzięki temu finansowaniem ryczałtowym objęta zostałaby większa liczba oddziałów (dodatkowo oddziały: ginekologii onkologicznej oraz okulistyczne funkcjonujące obecnie w Okręgowym Szpitalu Kolejowym), a łączna wartość szacowanego ryczałtu (przy uwzględnieniu nadwykonań) byłaby wyższa niż łącznie kontrakty obu szpitali w 2016 roku.

Plan połączenia szpitali na Podbeskidziu nadal zmierza do zapewnienia dalszego finansowania Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej. Nie spełnia on kryteriów włączenia do sieci. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej kwalifikuje się do poziomu szpitali III stopnia, czyli wieloprofilowych szpitali specjalistycznych, które otrzymają kontrakty na szeroki zakres usług medycznych. (pap)