W związku z wprowadzeniem sieci szpitali obowiązek zapewnienia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dotyczy wszystkich placówek, które zostały zakwalifikowane do sieci.

Magdalena Rozumek z Wielkopolskiego OW NFZ przekazała, że w Wielkopolsce świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zwanej popularnie „wieczorynką”, realizować będą łącznie 42 placówki, w tym 38 szpitali sieciowych.

- W drodze uzupełniających konkursów ofert wybrano 4 dodatkowe podmioty, które będą udzielać tych świadczeń na terenie aglomeracji poznańskiej, przy czym są to dotychczasowi świadczeniodawcy – zaznaczyła.

Zdaniem Rozumek, wejście w życie tzw. sieci szpitali nie skutkuje na terenie Wielkopolski zasadniczymi zmianami w funkcjonowaniu „wieczorynek”, które mogłyby stanowić utrudnienia dla pacjentów.

- Dotychczas, w większości wielkopolskich powiatów, usługi "wieczorynki" realizowały szpitale powiatowe i to nie ulegnie zmianie. Jedynie w powiatach: obornickim, ostrzeszowskim i konińskim, świadczenia te powrócą do szpitali: SP ZOZ w Obornikach, Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz Szpitala Zespolonego w Koninie, przy czym w Koninie pomimo zmiany podmiotu, nie ulegnie zmianie miejsce w którym pacjenci będą mogli udać się po pomoc – zaznaczyła.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Dodała, że zmiany czekają jednak mieszkańców Poznania i aglomeracji poznańskiej, ale – jak wskazała – wynika to wyłącznie z racji większej liczby szpitali zakwalifikowanych do sieci, które przejmą realizację "wieczorynek" od dotychczasowych podmiotów.

W samym Poznaniu chorzy będą mogli szukać pomocy w siedmiu placówkach. Są to: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (ul. Juraszów 7/19), Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia (ul. Szwajcarska 3), Szpital Miejski im. Franciszka Raszei (ul. Mickiewicza 2), Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług medycznych (al. Solidarności 36), Pomoc Doraźna Lekarzy Rodzinnych "Grunwald" (ul. Kasprzaka 16), Centrum medyczne HCP (ul. 28 czerwca 1956 r), oraz Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem (ul. Krysiewicza 7/8).

Obowiązek utworzenia „wieczorynki” dla dzieci, ale także i dla dorosłych w Szpitalu Dziecięcym przy ulicyKrysiewicza spotkał się z protestem pracujących tam lekarzy. W piątek 29 września 2017 roku z lekarzami spotkał się w tej sprawie odpowiedzialny za sferę służby zdrowia członek zarządu województwa wielkopolskiego Maciej Sytek. Jak podkreślono w komunikacie, „była to odpowiedź na prośbę lekarzy tej placówki, zaniepokojonych wizją pracy w punkcie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, którzy zagrozili zwolnieniami z pracy”.

- Dyrekcja szpitala ogłosiła konkurs na lekarza medycyny w puncie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i deklaruje, że świadczenie będzie realizowane bez przeszkód od 1 października 2017. Do pracy w tym punkcie zostaną zatrudnieni lekarze z zewnątrz - zaznaczono w komunikacie.

Maciej Sytek podkreślił z kolei, że „obowiązkiem naszych placówek ochrony zdrowia jest działanie zgodnie z wymogami nowej ustawy i nie możemy się zgodzić na uleganie presji przez dyrekcję żadnego z naszych szpitali części niezadowolonych lekarzy”.

Informacje na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w regionie można znaleźć na stronach NFZ: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/13328/ oraz: http://www.poznan.pl/mim/ezdrowie/news/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna-zmiany-od-1-pazdziernika-2017-r,110449.html. (pap)