Kiebzak przypomniała podczas środowej konferencji w Kielcach, że profilaktyka to najprostsza i najpewniejsza droga do uniknięcia choroby lub jej wykrycia we wcześniejszym stadium. Zwróciła też uwagę, że NFZ w całości finansuje takie badania, ale z jego danych wynika, że nie wszyscy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego z nich korzystają.
- Po analizie okazało się, że w przypadku programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, zgłaszalność jest tylko na poziomie 20,6 procenta populacji, która mogłaby z niego skorzystać – poinformowała Kiebzak.

Nieco lepiej statystyki prezentują się w przypadku programu wczesnego wykrywania raka piersi, w którym zgłaszalność wynosi 38,2 procenta.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Dyrektor świętokrzyskiego NFZ zaznaczyła, że udział pacjentek w badaniach profilaktycznych wygląda różnie w poszczególnych częściach województwa. Cytologię najczęściej wykonują mieszkanki powiatów kieleckiego, jędrzejowskiego i starachowickiego, a najrzadziej pacjentki powiatów pińczowskiego, kazimierskiego i opatowskiego. Z kolei mammografia jest najbardziej popularna w powiatach kieleckim, ostrowieckim i starachowickim, a najmniej w kazimierskim, pińczowskim i włoszczowskim.
- Martwi nas to, że zgłaszalność na te badania z roku na rok maleje – powiedziała Kiebzak.

Świętokrzyski NFZ, na podstawie danych z dziewięciu miesięcy 2017 roku, przeprowadził symulację, która wykazała, że w 2017 roku na cytologię zgłosi się o 18,7 procenta mniej pacjentek niz w poprzednim roku. Z kolei z programu wczesnego wykrywania raka piersi, wykonywanego w mammobusach, skorzysta o około 15 procent mniej kobiet niż w 2016 roku. Poziom podobny do ubiegłorocznego utrzymuje się natomiast w pracowniach stacjonarnych.
- Jedyny wzrost badań profilaktycznych obserwujemy w programie chorób układu krążenia, gdzie zgłaszalność jest o ponad 100 procent większa – zaznaczyła Kiebzak.

Podczas konferencji dyrektor świętokrzyskiego NFZ poinformowała o nowej akcji "Rak to twój biznes. Firmy przeciw nowotworom", która jest skierowana do pracodawców z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Będzie się składać z dwóch projektów – "Jestem kobietą, więc idę. Mammografia" oraz "Jestem kobietą, więc idę. Cytologia". Pracodawca, biorąc udział w akcji, zyska status firmy świadomej onkologicznie, co zostanie potwierdzone specjalnym certyfikatem. Oprócz tego profesjonalny zespół edukatorów przeprowadzi spotkania edukacyjno-informacyjne, a pracowniczki będą mogły poddać się bezpłatnym badaniom mammograficznym i cytologicznym oraz podstawowej morfologii krwi w wyznaczonym dla całej załogi terminie. Dla firm spoza Kielc zostanie zorganizowany darmowy transport.

Oba projekty są współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Świętokrzyski oddział wojewódzki NFZ w 2017 roku przeznacza ponad 6 mln zł na programy profilaktyczne dotyczące między innymi chorób odtytoniowych, gruźlicy, chorób układu krążenia, wczesnemu wykrywaniu raka piersi oraz raka szyjki macicy. W regionie funkcjonuje pięć stacjonarnych pracowni mammografii – trzy w Kielcach i po jednej w Końskich oraz Starachowicach. Mieszkanki województwa mogą również skorzystać z mammobusów. Informację o terminie i miejscu ich stacjonowania w poszczególnych powiatach można znaleźć na stronie internetowej świętokrzyskiego NFZ.(pap)