W środę w Katowicach odbyło się spotkanie robocze, w którym udział wzięli dyrektorzy trzynastu szpitali wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego oraz Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rozmawiali m.in. na temat tych osób, które w trakcie przerwy będą szukały pomocy medycznej. "Dyrektorzy potwierdzili gotowość do współpracy przy przejmowaniu pacjentów z tyskiego szpitala" - powiedział PAP Witold Trólka z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Zgodnie z uchwałą sejmiku województwa 19 maja będzie ostatnim dniem działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach w dotychczasowej formule organizacyjno-prawnej - SP ZOZ. Leczenie szpitalne od 1 czerwca przejmie spółka Megrez, w której 100 proc. udziałów będzie należeć do woj. śląskiego, natomiast przychodnie pozostaną w strukturze SP ZOZ.

Szpital wznowi działalność 1 czerwca.

W tyskim szpitalu znajduje się obecnie ok. 200 osób, ale - jak poinformował PAP Trólka - prawdopodobnie tylko 6 z nich trzeba będzie przewieźć do innych szpitali. Pozostali zostaną wypisani do domów do 19 maja.

W czasie przerwy w działaniu pacjentami z terenu Tychów i okolic zajmą się szpitale m.in. z Katowic, Mikołowa, Jaworzna, Pszczyny, Mysłowic, Sosnowca i Szpitala Miejskiego w Tychach.

Uruchomiony zostanie także "system informacji o wolnych łóżkach".

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach od kilku lat boryka się z problemami finansowymi, a od kilku miesięcy jego konta bankowe są zablokowane przez komorników, m.in. po wystąpieniu części pracowników z roszczeniami o wypłatę zaległych wynagrodzeń. Jako pierwsze do komornika o egzekucję sądowego nakazu wypłacenia zaległych pensji zwróciły się niektóre pielęgniarki.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania szpitala wynoszą łącznie ok. 68,4 mln zł, z czego zobowiązania krótkoterminowe przeterminowane ok. 27,3 mln zł. W marcu w uzasadnieniu do uchwały sejmiku woj. śląskiego dotyczącej zmiany nazwy i przekształcenia szpitala napisano, że "dalsze prowadzenie działalności medycznej w formule samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest obciążone zbyt wysokim ryzykiem całkowitej utraty płynności finansowej". (PAP)