Franciszek przyjedzie do Częstochowy 28 lipca 2016. Głównym punktem jego pielgrzymki będzie msza św. na jasnogórskich błoniach z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Według szacunków weźmie w niej udział kilkaset tysięcy wiernych. 

- W związku z tak dużym zgromadzeniem na ewentualne przyjęcie pielgrzymów przygotowanych zostanie tego dnia ponad 500 łóżek w 19 szpitalach na terenie niemal całego województwa - powiedziała dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska. Zapewniła, że w razie potrzeby liczba ta będzie zwiększona. 

W stanie gotowości znajdować się będą szczególnie szpitale częstochowskie, czyli Miejski Szpital Zespolony i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny. Przygotowanych tam będzie około 200 łóżek, w tym 15 na oddziałach intensywnej terapii (łącznie takich łóżek w Śląskiem będzie 70, w tym dla dzieci) 

W razie potrzeby opiekę medyczną zapewnią również pobliskie szpitale, między innymi w Zawierciu, a także kilkanaście placówek w województwie  śląskim, które posiadają szpitalne oddziały ratunkowe. Są to szpitale w Sosnowcu, Katowicach, Bytomiu, a także w Rybniku oraz Bielsku-Białej. 

Wśród szpitali zabezpieczających wizytę papieża na Jasną Górę znalazły się także Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. 

Biorący udział w uroczystościach pielgrzymi w razie potrzeby już na miejscu otrzymają doraźną pomoc w pięciu stałych punktach pomocy, umieszczonych w centrum wydarzenia: na jasnogórskich błoniach, w pobliskich parkach, na ulicach i placach. 

Na miejscu dyżurować będą także zespoły wyjazdowe: 24 karetki o standardzie "P" (podstawowy) oraz 3 o standardzie "S" (specjalistyczny). Wsparcia udzielą także osoby z 45 pieszych i 3 ruchomych patroli medycznych. 

Za tę część zabezpieczenia medycznego - poinformowała dyrektor - odpowiada częstochowskie pogotowie ratunkowe, z którym współpracują podmioty z sąsiednich województw, między innymi z opolskiego i świętokrzyskiego. 

W sytuacji nadzwyczajnej uruchomiony zostanie tzw. most powietrzny Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Koszt zabezpieczenia medycznego wydarzeń związanych z ŚDM w województwie śląskim to około 500 tys. zł - podała Czaplińska-Jaszczurowska. 
Zapewniła też, że realizacja planu zabezpieczenia medycznego przebiega zgodnie ze wcześniejszymi założeniami. - Dopinamy szkolenia lekarzy koordynatorów i chcemy zwizytować – mam nadzieję – wszystkie szpitale odpowiedzialne za zabezpieczenie medyczne, by sprawdzić, czy są dobrze przygotowane – wskazała. 

Plan zabezpieczenia medycznego wizyty papieża w Częstochowie został opracowany na podstawie podpisanego w kwietniu 2016 porozumienia pomiędzy wojewodą śląskim a wojewodą małopolskim, dotyczącym wydarzeń związanych ze ŚDM i wizytą papieża w Polsce. 

Działania w zakresie swoich kompetencji prowadzą również Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzki Inspektor Sanitarno-Epidemiczny. 

Ponadto – jak poinformowała Czaplińska-Jaszczurowska – w piątek 8 lipca 2016 wojewoda śląski powołał dodatkowy sztab zabezpieczenia medycznego, wspomagający działania głównego sztabu, którego koordynatorem jest dyrektor krakowskiego pogotowia ratunkowego. Dyrektor wyjaśniła, że powołany podmiot tworzą przedstawiciele wojewody, częstochowskiego pogotowia ratunkowego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. (pap)